Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe (Podlaskie) 350-HS2-1ZTRP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

I. Taranta Tykocin-urbanistyczny palimpsest, „Biuletyn Konserwatorski województwa podlaskiego”, z. 20, 2014, s. 119-150, D. Michaluk, Rozwój układu przestrzennego Mielnika z XIII-XVIII w, „Studia Podlaskie”, t. IV 1993, s. 25-50; J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litw, Polski i Ukrainy, pod red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, idem, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1907, Sztuka ziem wschodnich

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_WG9, KP7_WK1, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UW4, KP7_UK1, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KK2, KP7_KO2, KP7_KR2, KP7_KR4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Obecność obowiązkowa, jedna nieobecność dopuszczona, praca pisemna

Zakres tematów:

Osadnictwo na ziemiach wschodniej Białostoczczyzny, Podlasie w ujęciu historycznym, kulturowym, religijnym. Osadnictwo na terenach północnego Podlasia w XIV-XVI wieku, Rola książąt mazowieckich w procesie osadniczym, Powstawanie i rozwój miast na Podlasiu, Tykocin miasto królewskie, Jak Klemens Branicki i jego dwór, Białystok w XIX wieku.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Konopacki, Elżbieta Bagińska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.