Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w naukach prawnych 270-NPS3-1JONP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

1. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

2. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

3. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

4. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

5. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- potrafi sprawnie komunikować się używająć adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych również w języku obcym - SDNS_UK01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne na zakończenie każdego semestru oraz egzamin końcowy z przedmiotu pisemny/ustny

- potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań na bazie literatury światowej oraz prezentować wyniki badań naukowych w języku obcym - SDNS_UK05 sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne na zakończenie każdego semestru oraz egzamin końcowy z przedmiotu pisemny/ustny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia zajęć po każdym semestrze jest posiadanie przez doktoranta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez doktoranta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Aktywny udział na zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę semestralną z zaliczenia o max. 1 stopień. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie trzech zaliczeń semestralnych. Przedmiot ostatecznie kończy się egzaminem pisemnym lub ustnym.

Zakres tematów:

1. Introduction to Legal English vocabulary

2. Scientific interests and areas of expertise

3. Academic writing (note-taking, paraphrasing, proofreading etc.)

4. Abstract writing

5. PhD work outline

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, moderowana dyskusja w języku angielskim, praca w grupach i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:30 - 11:45, sala 320
Halina Sierocka 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.