Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Halina Sierocka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Prawa
Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego w jednostce Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
Kierownik St. podypl. Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego w jednostce Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Terminy konsultacji dla studentów

Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
Dr Halina Sierocka
Dyżur / Konsultacje:
wtorki 13.15-14.00

UWAGA! W dniu 30 maja dyżur odbędzie się w godzinach 11.45-12.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVhMjFhNWEtMzAyMi00NzFkLThhNTgtMDg3N2ZiYzhlY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a06ad9-b21e-4e36-97d2-8d2b6033d298%22%7d

Informuję, że dyżur 28 lutego zostaje przeniesiony na 16 marca (czwartek) na godzinę 14.45-15.30, a z 7 marca na 23 marca na godzinę 14.45-15.30.
Link dostępu pozostaje bez zmian.
Duty hours: Tuesdays 13.15-14.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVhMjFhNWEtMzAyMi00NzFkLThhNTgtMDg3N2ZiYzhlY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a06ad9-b21e-4e36-97d2-8d2b6033d298%22%7d
Tel. +48 85 745-71-64 / Fax: +48 85 740-60-89
E-mail: h.sierocka@uwb.edu.pl

Koordynowane przedmioty

2021 - BHP 370-SPT-1BHP
2021 - Legal English 370-PS5-4ERADF

Prowadzone przedmioty

Imiona
Halina Irena
Nazwisko
Sierocka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)