Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Halina Sierocka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Prawa
Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego w jednostce Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
Kierownik St. podypl. Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego w jednostce Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Terminy konsultacji dla studentów

Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
Dr Halina Sierocka
Dyżur / Konsultacje:
UWAGA! Dyżur w dniu 11 czerwca 2024 odbywa się w formie stacjonarnej w s.320 w godzinach 12.30-13.30.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVhMjFhNWEtMzAyMi00NzFkLThhNTgtMDg3N2ZiYzhlY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a06ad9-b21e-4e36-97d2-8d2b6033d298%22%7d

Tel. +48 85 745-71-64 / Fax: +48 85 740-60-89
E-mail: h.sierocka@uwb.edu.pl

Koordynowane przedmioty

2023 - BHP 370-SPT-1BHP
2023 - Legal English 370-PS5-4ERADF

Prowadzone przedmioty

Imiona
Halina Irena
Nazwisko
Sierocka
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)