Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Halina Sierocka

Imiona
Halina Irena
Nazwisko
Sierocka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Prawa
Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego oraz Kierownik St. podypl. Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego w jednostce Wydział Prawa

Terminy konsultacji dla studentów

Kierownik Centrum Prawniczego Języka Angielskiego
Dr Halina Sierocka
Dyżur / Konsultacje:
poniedziałek 08.30-09.15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVhMjFhNWEtMzAyMi00NzFkLThhNTgtMDg3N2ZiYzhlY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a06ad9-b21e-4e36-97d2-8d2b6033d298%22%7d
Duty hours: Mondays 08.30- 09.15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVhMjFhNWEtMzAyMi00NzFkLThhNTgtMDg3N2ZiYzhlY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a06ad9-b21e-4e36-97d2-8d2b6033d298%22%7d
Tel. +48 85 745-71-64 / Fax: +48 85 740-60-89
E-mail: h.sierocka@uwb.edu.pl

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty