Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERADF
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Legal English
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course is designed at the B2 level and aimed at anyone who is communicative in terms of General English but lacks language

competence in English for Legal Purposes. This internationally oriented course includes wide-ranging exercises that are up-to-date, plenty

of which are based on authentic materials. The course covers numerous legal areas.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

The form of studies - full-time

Type of course - elective

Field and discipline of science - humanities, applied linguistics

Aims and objectives

The course aims to introduce the basic legal terminology in the foreign language and to develop the ability to search, understand and

analyse information from various sources related to the field of law in the foreign language. The lecture develops the ability to understand

written and spoken foreign language texts. The main aim of the course is to prepare students for functioning on the labour market in terms

of language and communication skills.

ECTS credits: 6

Balance of student workload - participation in classes 30 hours,

preparation for the classes and credit 75 hours, participation in consultations

related to the course 45 hours.

Total: 150 hours, which corresponds to 6 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to classes

requiring direct teacher's participation is 75 hours, which corresponds to

3 ECTS credits and student workload which does not require direct

teacher's participation is 75 hours, which corresponds to 3 ECTS points.

Literatura:

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

13. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

14. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

15. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

16. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

17. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Efekty uczenia się:

1. The student knows and understands basic legal terminology K_W07

2. The student knows a foreign language at B2+ level of CEFR K_U10

3. The student is able to interact and work in a group, taking different roles K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of obtaining the credit:

- active participation in the classes;

- regular preparation for classes

- submission of assignments

- having e-learning tests completed (min 50% for a test)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)