Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PS5-4ERAAA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The acquaintance of the students with the basic concepts of the budget law, fiscal policy management, budget institutions, budget control. Presentation of the role of legislative bodies in the budgeting process, the principles of open, transparent and inclusive budgeting, performance budgeting and public-private partnership.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the student will be acquainted with the construction and functioning of basic institutions in the field of general parts,

property rights and obligations of Polish Civil Law. As far as possible, Polish solutions will be compared with solutions functioning in the countries from which the participants of the classes come.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course the student will be acquainted with the construction and functioning of basic institutions in the field of civil trial, appeals, cost of civil process, security proceedingsexecution in Polish Civil Procedure. As far as possible, Polish solutions will be compared with solutions functioning in the countries from which the participants of the classes come.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Celem przedmiotu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z zakresu rynku wewnętrznego, w tym w szczególności złożoności zagadnień swobód rynku wewnętrznego (swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności), jak również unijnych reguł konkurencji.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa konstytucyjnego, w tym również jego genezy, ewolucji, obecnych źródeł oraz podstawowych instytucji. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim organizację i funkcjonowanie władzy ustawodawczej (Sejmu i Senatu), status prawny i konstytucyjne zadania Prezydenta RP, skład, kompetencję i zasady egzekwowania politycznej odpowiedzialności Rady Ministrów, organizację sądownictwa oraz organizację i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide an overview of the European Union Law. The course will take a theoretical-practical approach, providing students with the opportunity to examine EU legal texts and official documents as well as EU case law. Special attention will be put on the relation between EU law and national legal systems. Apart from that issue students will be also given knowledge in areas such as EU competences, conditions for membership in the EU (and withdrawal from the Union), EU institutional structure and decision-making as well as legal protection in the Union

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to provide students with knowledge about the basic assumptions and principles of criminal liability in the Polish legal system. Secondly, punishments and penal measures as well as other institutions applied to persons who committed criminal acts and the rules for their adjudication will be presented.

Students will be acquainted with some selected types of prohibited acts appearing in the Polish penal code.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów zagranicznych podstawowych zasad prowadzenia polskiego procesu

karnego. Wiedza przyswojona przez studentów powinna być bazą dla późniejszych samodzielnych studiów nad przedmiotem.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione kryminologiczne aspekty patologii społecznych takich jak:

1) alkoholizm,

2) narkomania,

3) prostytucja,

4) samobójstwa,

5) przemoc,

6) nowe formy patologii społecznych, np. uzależnienia od elektronicznych środków przekazu, pracoholizm, uzależnienie od seksu, zakupoholizm.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi różnych aspektów patologii społecznych i ich konsekwencji - w szczególności tych, które są istotne z punktu widzenia kryminologii.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated to diplomatic and consular law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general problems of diplomatic law, basics of international law in the field of diplomatic law, the role of customary law and diplomatic etiquette.

The second one focuses on consular law in international law and specificity of consular assistance.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In many casual respects, artificial intelligence (AI) makes our daily lives easier. This is particularly true with our time spent online, and also extends to smart appliances and other devices at home. Employers, too, can benefit from using AI to assist with hiring and even managing their employees. Algorithms can predict who will be a productive employee, and once hired, what types of workplace behavior will be more desirable (from the company’s point of view) than others. At the same time, these same algorithms may tend to harm women, minorities, older workers and disabled people in various ways. In many instances, they may violate applicable non-discrimination law. This class will explain how the use of AI by an employer or employment recruiter can be illegal.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning etiology of criminal behavior – definitions, scope

of interest, principles as well as legal and technical aspects

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the basics of the administrative law of the European Union. It starts with general presentation of EU law and its relation towards national law. Then, it refers to the following issues: basic characteristics, concepts and sources of EU administrative law, direct (includin organisational aspects and the problem of legal forms of action) and indirect implementation of EU law as well as challenges and perspectives of EU administrative law development.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

European Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed. Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU regulations on family law?

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presentation of the issues of Polish financial law covering, in particular, the state budget and the budget of local self-government, performance budgeting and control of public finances

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During classes we will discuss the most important events in European legal history, like renaissance of Romanl law, Carolina, school of natural law's ideas of codification of law, humanitarian school of law, Napoleonic codes and political systems, development of law in 19th and 20th century.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)