Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii 340-FP1-1PHI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, (kilka wydań)

- F. Coplestone, Historia filozofii, (kilka wydań)

Literatura uzupełniająca:

- M. de Montaigne, Próby

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

- Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, online

- F.-M. Arouet, Kandyd, czyli optymizm

- J. O. de La Mettrie, Człowiek-maszyna

- J.-J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu

- E. B. de Condillac, O pochodzeniu poznania ludzkiego

- I. Kant, Krytyka czystego rozumu

- A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach

- Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce

- Claude Henri de Saint-Simon, Wprowadzenie do prac naukowych XIX w.

- H. Bergson, Ewolucja twórcza

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu historii filozofii, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

2. rozróżnia typy i kierunki refleksji filozoficznej, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

3. zapamiętuje głównych myślicieli i kluczowe systemy filozoficzne, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

4. potrafi klasyfikować filozofów według kryterium czasu oraz kierunków badań, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

5. potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

6. dostrzega różnorodność kierunków myślenia filozoficznego, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

7. odnajduje filozoficzne linie rozwojowe, ilustrując je przykładami, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

8. potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

9. akceptuje tolerancję wobec różnych sposobów rozumienia świata, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test),

10. umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście pluralizmu światopoglądowego i intelektualnego, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (test).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - klasyczna prezentacja treści w formie wykładu informacyjnego.

Dopuszczalne są 2 nieobecności. Zaliczenie na koniec semestru - test pisemny

Zakres tematów:

- Sofiści i Sokrates,

- Platon

- Arystoteles

- epikureizm i stoicyzm

- św. Augustyn

- Średniowiecze: św. Anzelm, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Wilhelm Ockham

- Michel de Montaigne i myśl renesansowa,

- René Descartes (1596-1650) i racjonalizm,

- John Locke o ideach i poznaniu,

- Wolter (1694-1778) i epoka oświecenia,

- Julien O. de La Mettrie (1709-1751) i materializm,

- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - krytyka cywilizacji i kult natury,

- Ettienne B. de Condillac (1715-1780) i sensualizm,

- Immanuel Kant (1724-1804) – zagadnienia epistemologiczne,

- Charles Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) i racjonalistyczna tradycja prawa natury

- Joseph de Maistre (1753-1832) – krytyka filozofii nowożytnej

- August Comte (1798-1857) i pozytywizm,

- Alexis de Tocqueville (1805-1859) – krytyka demokracji

- Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825) – prekursor socjalizmu

- Henri Bergson (1859-1941) i intuicjonizm.

Metody dydaktyczne:

Wykład - klasyczna prezentacja treści w formie wykładu informacyjnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 7
Joanna Smakulska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.