Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika kognitywna 0500-KS1-2LOK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Wójcicki R. ,Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar ,2003 .

2. Perzanowski J., Logiki modalne a filozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1989.

3. Świrydowicz K, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

4. Lechniak M., Przekonania i zmiana przekonań, Wydawnictwo KUL, 2011.

5. Indrzejczak A., Hybrydowe systemy dedukcyjne w logikach modalnych, Uniwersytet Łodzki, 2006

6. Surowik D. Logika, wiedza i czas. Problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy, Wydawnictwo UwB, 2013.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia wybranych logik nieklasycznych (K_W04, K_W11, K_W12).

2. Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące reprezentacji wiedzy w języku logiki (K_W04, K_W11, K_W12, K_W13).

3. Rozumie potrzebę kultury logicznej w dyskursie społecznym (K_K01,K_K02,K_K08).

4. Uświadamia sobie potrzebę krytycznej oceny poprawności rozumowań i jako warunku efektywnej i niekonfliktowej aktywności społecznej (K_K07).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin, dyskusja w trakcie na wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest zaliczany na podstawie egzaminu.

Zakres tematów:

1. Problemy analizy języka naturalnego w oparciu o język logiki klasycznej.

2. Semantyki intensjonalne.

3. Wybrane logiki nieklasyczne i ich odniesienie do problematyki poznawczej.

4. Zastosowania wybranych rachunków logiki nieklasycznej do reprezentacji rozumowań w warunkach niepewności

5. Reprezentacja wiedzy w języku logiki.

6. Logiczna teoria informacji i komunikacji.

Metody dydaktyczne:

metody podawcze, dyskusja, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Surowik 47/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.