Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka i neuroetyka 0500-KS1-3EPI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literaturą wykorzystywaną przeważnie na zajęciach są wybrane artykuły z:

W. Galewicz (red.), Antologia bioetyki [antologia ukazuje się od 2006 r; dotąd ukazało się pięć tomów tematycznych; antologia zawiera przekłady artykułów anglojęzycznych].

Inne wykorzystywane (we fragmentach) opracowania:

W. Clark, Płeć i śmierć [rozdział "Hierarchia komórek: definicja śmierci mózgowej"];

M. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna - nauka i etyka [rozdział "Inżynieria genetyczna człowieka"];

Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia [rozdział "Etyka psychiatryczna"]

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

K_W04 ma wiedzę na temat gł. problemów bioetyki

K_W19 ma wiedzę o neurologicznych mechanizmach zachowań moralnych

W zakresie umiejętności:

K_U13 potrafi opisac mechanizmy leżące u podstaw zachowań moralnych

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 przyjmuje postawe krytyczną w dyskusjach na tematy moralne

Metody i kryteria oceniania:

Pod uwagę będzie brana aktywność na zajęciach. Oceniana będzie trafność i wnikliwość analiz i argumentacji. Ponadto na koniec zajęć będzie sprawdzian pisemny ze znajomści zadanych lektur. Wymagana będzie frekwencja na ćwiczeniach (nieusprawiedliwione nieobecności trzeba będzie zaliczyć na dyżurach).

Zakres tematów:

Kontrowersje wokół definicji śmierci mózgowej;

Eutanazja a letalna analgezja, eutanazja a rezygnacja z uporczywej terapii;

Moralne aspekty transplantacji;

Etyka prokreacji (moralny status płodu, aborcja, prokreacja wspomagana);

Etyczne aspekty badań z udziałem ludzi (w medycynie, psychiatrii, psychologii, socjologii, pedagogice);

Etyczne problemy inżynierii genetycznej człowieka (terapia somatyczna i terapia linii zarodkowej);

Etyka w psychiatrii (definicja choroby psychicznej, granice autonomii pacjenta);

Neuronalne podłoże zachowań moralnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad problemami zawartymi w zadanych tekstach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Józef Chwal 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Józef Chwal 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.