Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Argumentacja i retoryka 0500-FS1-2AR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Szymanek, K.A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa: WN PWN 2008.

Literatura uzupełniająca:

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk: GWP 2010.

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa: WN PWN 2012.

Efekty uczenia się:

ocenianie ciągłe: E1-5

wystąpienie ustne: E1-5

praca pisemna: E3-5

kolokwium: E1-5

Metody i kryteria oceniania:

Liczba dozwolonych nieobecności: 2. Nadliczbowe nieobecności można odrobić, pisząc dodatkową pracę lub przygotowując dodatkowe wystąpienie.

Warunki zaliczenia zajęć: obecność, przygotowanie wystąpienia ustnego, praca pisemna, kolokwium.

Zakres tematów:

teoria argumentacji, dialektyka, retoryka

standaryzacja argumentu, diagram argumentu

poprawność materialna, interpretacja przesłanek i konkluzji

argumenty dedukcyjne - argumenty niededukcyjne

schemat argumentacji, metoda pytania krytycznego

argument z autorytetu

argument ad hominem

argument z podobieństwa

dyskusja krytyczna, dysputa

planowanie wypowiedzi perswazyjnej

wybrane chwyty retoryczne

wybrane techniki manipulacji

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 38
Witold Hensel 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.