Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz.I 400-ES1-2MA1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Krugman P. R., Wells R., Makroekonomia, Warszawa, PWN, 2012

Dodatkowa:

3. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01

K_W02

K_W03

K_W05

K_W07

Umiejętności

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

Kompetencje społeczne

K_K01

K_K04

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: 2 kolokwia pisemne (po jednym w semestrze), aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Nieobecności powyżej tego limitu oraz nieprzygotowanie studentów z zadanej tematyki powinny być usprawiedliwione i zaliczone na najbliższych konsultacjach nauczyciela.

Zakres tematów:

Temat I. Wprowadzenie do makroekonomii

Temat II. Rachunek Produktu Narodowego

Temat III. Mierniki pochodne w stosunku do PKB. Podział Dochodu Narodowego

Temat IV. Wady PKB i mierników pochodnych

Temat V. Warunki równowagi ogólnej - Model dwusektorowy

Temat VI. Warunki równowagi ogólnej - Model wielosektorowy

Temat VII. Budżet państwa i system fiskalny

Temat VIII. Pieniądz w gospodarce

Temat IX. System bankowy

Temat X. Rynek pieniądza

Temat XI. Równowaga na rynkach dóbr i pieniądza - model IS-LM

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym:

1. odpowiedzi ustnych,

2. rozwiązywania testów i zadań,

3. wspólnego omawiania zagadnień.

4. zaliczenia kolokwiów

5. uczestniczenia w pracach grupowych

Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:10 - 11:40, sala 404
Stanislav Pilžys 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.