Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa 400-IS1-3PDY
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

KW_12 ma podstawowa wiedzę dotycząca zagadnień prawnych i etycznych związanych z informatyka. Zna podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu

komputerowego.

K_U18 potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KU_20 potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie

i wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zakres tematów:

Tematy prac licencjackich

Metody dydaktyczne:

Konsultacje. Sporządzanie pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:10 - 11:40, sala 401
Władysław Homenda 6/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:10 - 10:55, sala 401
Mieczysław Muraszkiewicz 6/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:10 - 16:40, sala 403
Germanas Budnikas 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.