Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3 0300-EN1-2ROS1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Основные формы международных экономических отношений, [online: ttps://www.inventech.ru/lib/macro/macro-0057/].

Всемирные экономические отношения, [online: https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE].

Efekty uczenia się:

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym - praca pisemna

ROS1_U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym - wypowiedź ustna

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ocena pracy w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. О себе (O sobie) Autoprezentacja, zainteresowania.

2. Международные экономические отношения (Międzynarodowe stosunki gospodarcze). Zwroty używane przy zapoznawaniu się. Nazwy narodowości. Nazwy popularnych zawodów i miejsc pracy. Możliwości pracy po ukończeniu MSG. Terminy ekonomiczne.

3. Мировая экономика (Gospodarka światowa). Powiązania produkcyjne, technologiczne, handlowe i finansowe między krajami.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.