Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy debaty publicznej (fakultet) 0500-FS1-3ADP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

[1] A. Budzyńska-Daca, J. Kwosek (2012). Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera. Warszawa: PWN.

[2] Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

[EK1] Student ma podstawową wiedzę na temat klasycznych (logika klasyczna retoryka, erystyka) i współczesnych metod analizy debaty publicznej.

[EK2] Student potrafi zastosować aparaturę pojęciową erystyki i retoryki do analizy fragmentów debaty publicznej.

[EK3] Student ma świadomość potrzeby krytycznej analizy debaty publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega praca studentów na zajęciach oraz wystąpienie podczas zajęć w ustalonym terminie, w ramach którego zostanie zaprezentowana analiza wybranego . Głównym kryterium oceny wystąpień jest stopień wykorzystania narzędzi analitycznych wprowadzonych podczas zajęć oraz zaprezentowanie materiału zgodne z zasadami wygłaszania mowy publicznej.

Zakres tematów:

1. Różnica stanowisk i identyfikowanie osi sporu.

2. Debata oksfordzka jako punkt odniesienia analiz debaty publicznej.

3. Chwyty erystyczne jako narzędzie identyfikowania technik perswazyjnych w debacie publicznej.

4. Manewry taktyczne w dyskusji.

5. Mechanizm autorytetu.

6. Mechanizm sympatii.

7. Mechanizm zaangażowania i konsekwencji.

8. Mechanizm konformizmu.

9. Mechanizm atrybucji.

10. Centralne i peryferyjne elementy przekazu (model ELM).

11. Teoria dysonansu poznawczego jako narzędzie identyfikowania reakcji na wypowiedzi przeciwnika.

12. Typowe postawy uczestników debaty oraz rola moderatora.

13. Zasady retoryki jako narzędzie analizy debaty publicznej.

14. Wybrane schematy argumentacyjne jako narzędzie analizy struktury wypowiedzi argumentacyjnej.

15. Technologie argumentacyjne jako narzędzie identyfikacji technik komunikacyjnych w debacie.

Metody dydaktyczne:

Analiza wybranych fragmentów debaty publicznej: praca indywidualna (samodzielna analiza wybranego fragmentu debaty publicznej), praca w małych grupach (2-3 osoby), dyskusja na forum grupy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Koszowy 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.