Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie opinii sądowych i procesowe aspekty pracy biegłego 320-BS2-2ESP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK9 - reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW4 - posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

KA7_UU8 - samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

KA7_KR4 - stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego referatu na zdany temat — w razie konieczności — przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

W ramach konwersatorium przygotowane indywidualnie zostaną referaty na następujące tematy:

1. Opinia osmologiczna

2. Opinia odontologiczna

3. Opinia dotycząca mikrośladów

4. Opinia daktyloskopijna

5. Opinia cheiloskopijna

6. Opinia otoskopijna

7. Opinia z zakresu palinologii sądowej

8. Opinia z zakresu geologii sądowej

9. Opinia z DNA

10. Opinia z zakresu entomologii sądowej

Drugim krokiem jest dyskusja nad nimi na forum grupy.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, prezentacje multimedialne, praca indywidualna, aktywność podczas zajęć oraz dodatkowe materiały poglądowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala zdalnie
Milena Zajkowska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)