Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Metody analizy genomów 320-BS2-2WM08
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 23
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brown TA. Genomy. Nowe wydanie. 2013. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Aktualne pozycje literaturowe (najnowsze publikacje).

Literatura uzupełniająca:

2. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. 2013. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. (rozdział VI.: Metody analizy genomu, s. 89-136).

3. Higgs PG, Attwood TK. 2008. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (rozdział 12.: Ewolucja genomu, s. 414-450).

Efekty uczenia się:

1. Student wyjaśnia cechy i rodzaje genomów oraz zna metody ich analizy. (KA7_WG2, KA7_WG6)

2. Student identyfikuje geny w genomach, zna sposoby poznania genomu człowieka i innych organizmów (KA7_WG2, KA7_WG6)

3. Posługując się odpowiednim oprogramowaniem oraz zestawami sekwencji DNA genomu mitochondrialnego student analizuje polimorfizmy w genomach i identyfikuje miejsca poddane działaniu selekcji (KA7_WG6, KA7_UW)

4. Student jest świadomy możliwości badawczych i aplikacyjnych, jakie dają narzędzia do analizy genomów. (KA7_WG7)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- test pisemny, pytania otwarte i zamknięte.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, pytania otwarte i zamknięte.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Genomy – definicje, rodzaje i podstawowe fakty.

2. Współczesne metody i narzędzia powielania, analizy i znakowania DNA.

3. Metody i aparatura do sekwencjonowania genomów.

4. Metody składania i analizy sekwencji całych genomów.

5. Identyfikacja i analiza polimorfizmów w genomach.

6. Metody identyfikacji, ustalania funkcji, lokalizacji i mapowania genów w genomach. Mapy genetyczne i fizyczne.

7. Genomy cytoplazmatyczne (mitochondrialny i chloroplastowy) oraz metody ich analiz.

8. Projekt poznania genomu człowieka (HGP).

9. Wybrane projekty poznania genomów różnych organizmów.

10. Internetowe bazy danych do analiz genomowych.

11. Podstawowe informacje nt. badań transktyptomów, proteomów, metabolomów oraz metylomów.

12. Ewolucja genomów.

13. Genomika porównawcza oraz genomika funkcjonalna

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład problemowy,

animacje z Intranetu, platformy do analiz genomowych on-line.

wykład, konsultacje, demonstracja (podczas wykładu) działania wybranych aplikacji/programów do analizy genomowych sekwencji DNA.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala zdalnie
Mirosław Ratkiewicz 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.