Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie terroryzmu 370-WS1-2FA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm. T. 1-2, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.

2. K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013.

3. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmow, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

4. P.Łabuz, T. Safjański, W. Zubrzycki, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych : komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons / United Nations Office on Drugs and Crime, New York 2016.

2. W. Zubrzycki, Przez PZ do terroryzmu. T. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.

3. W. Pływaczewski (red.), Organized crime and terrorism : reasons, manifestations, counteractions, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią.

Składa się aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu z zakresu objętego przedmiotem konwersatorium (40%) oraz ocena z pisemnego zaliczenia (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności) lub testu za pośrednictwem platformy Blackboard) - 40%.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy terroryzmu w ujęciu studiów nad bezpieczeństwem i prawnym (Zakresy definicja zjawiska w ujęciu wybranych regulacji prawnych oraz dziedzin naukowych).

2. Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych w ujęciu studiów nad bezpieczeństwem i prawnym (Szczegółowa analiza form organizacyjnych zjawiska terroryzmu jako zagrożeń dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa jego obywateli).

3. Wybrane zagrożenia terroryzmu (Przedstawione zostaną najnowsze trendy zagrożeń w postaci terroryzmu samobójczego i finansowania organizacji terrorystycznych. Wraz z metodologią szacowania zagrożeń i ryzyka).

4. Tematy szczegółowe referatów:

1. Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019

2. System ochrony infrastruktury krytycznej w kontekście walki z terroryzmem

3. Krajowy system cyberbezpieczeństwa w kontekście walki z terroryzmem

4. Polskie prawo karne wobec terroryzmu, terrorystów i organizacji terrorystycznych

5. Polski system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

6. Rola Sił Zbrojnych RP w walce z terroryzmem

7. Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu terroryzmem

8. Rola Agencji Wywiadu w zwalczaniu terroryzmem

9. Rola Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zwalczaniu terroryzmu

10. Rola Służby Wywiadu Wojskowego w zwalczaniu terroryzmu

11. Rola Policji w zwalczaniu terroryzmu

12. Rola Straży Granicznej w zwalczaniu terroryzmu

13. Strategia UE w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem

14. Rola Rady Europy w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem

15. Strategia NATO w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem

16. Znaczenie ONZ w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem

17. Wybrane rozwiązania techniczne służące przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem

18. Ocena poziomu zagrożeń terroryzmem w Polsce, Europie i na świecie

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dyskusji, pracy w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 307
każdy poniedziałek, 10:00 - 12:15, sala e-learning
Wojciech Filipkowski 17/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.