Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze 370-KS1-3PKW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 3, Warszawa 2018

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2017

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent:

- ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych w tym przestępczości (K_W05,)

weryfikacja - egzamin pisemny

- ma wiedzę z zakresu wykonywania kar, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających (K_W013)

weryfikacja - egzamin pisemny lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego wykonawczego w celu rozwiązywania konkretnego zadania )K_U06)

weryfikacja - egzamin pisemny

- ma umiejętność oceny efektywności orzekanych kar i innych środków oraz jej wpływu na przestępczość (K_u013)

weryfikacja - egzamin pisemny lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności , a także rozwijać je interdyscyplinarnie (K_K06)

weryfikacja - egzamin pisemny lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub w formie testu

Zakres tematów:

1/ Zagadnienia wprowadzające

- przedmiot i zakres prawa karnego wykonawczego

- prawo karne wykonawcze a inne nauki

2/ Źródła prawa karnego wykonawczego

3/ Międzynarodowe standardy wykonywania kar

4/ Organy postępowania wykonawczego

5/ Nadzór i kontrola nad wykonywaniem środków stosowanych wobec sprawców czynów zabronionych

- nadzór penitencjarny

- nadzór administracyjny

- RPO

- organy międzynarodowe

6/ Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar

7/ System dozoru elektronicznego

8/ Wykonywanie kary grzywny

9/ Wykonywanie kary ograniczenia wolności

10/Wykonywanie kary pozbawienia wolności

11/ Wykonywanie środków karnych

12/ Wykonywanie przepadku i środków kompensacyjnych

13. Wykonywanie środków probacyjnych probacyjnych

14/ Wykonywanie środków zabezpieczających

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 213
każdy poniedziałek, 11:00 - 13:15, sala e-learning
Grażyna Szczygieł 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.