Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopsychologiczne determinanty przestępczości 370-KS2-1BDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard,

KA7_WG5 - pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard,

KA7_WK1 - w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Teorie biologiczne

Przedstawienie w historycznych i współczesnych teorii biologicznych szkoły antropologicznej oraz związanych z czynnikami psychosomatycznymi, endokrynologicznymi, genetycznymi oraz koncepcje biochemiczne i neurokryminologii.

3. Teorie psychologiczne

Przedstawienie w historycznych i współczesnych teorii psychoanalizy, frustracji-agresji, agresji oraz psychopatologii.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, sala 216
każdy wtorek, 9:00 - 11:15, sala e-learning
Wojciech Filipkowski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.