Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5

(sposób weryfikacji - egzamin pisemny), zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 (sposób weryfikacji - egzamin pisemny), zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6 (sposób weryfikacji - egzamin pisemny).

Umiejętności - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1 (sposób weryfikacji - egzamin pisemny).

Kompetencje społeczne - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania -KA7_KK1

(sposób weryfikacji - egzamin pisemny).

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny w formie testu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie określonej, minimalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Znak, język, funkcje tekstu językowego, kategorie syntaktyczne: nazwa, zdanie, funktor.

2. Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe. Zbiory. Zbiór w sensie dystrybutywnym. Elementy zbioru. Stosunki między zbiorami. Działania na zbiorach.

3. Zdanie w sensie logicznym. Rachunek zdań – funkcja zdaniowa, funktory prawdziwościowe, funkcja logiczna

4.Metody badania funkcji logicznych – metoda zero-jedynkowa, metoda tabel analitycznych (metoda Gentzena-Smullyana), tautologie rachunku zdań, wynikanie logiczne.

5. Rachunek kwantyfikatorów, dowód założeniowy lub tabele analityczne w rachunku kwantyfikatorów, prawa logiki kwantyfikatorów.

5. Uzasadnianie twierdzeń, wnioskowania, podziały wnioskowań, wnioskowania dedukcyjne, wnioskowania indukcyjne. Rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań.

6. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala zdalnie
Katarzyna Doliwa 182/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.