Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna 380-S2-1YPKL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom I, rozdział 4 (Pojęcia normy, normalności i zdrowia).

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom II, rozdział 2 (Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia), rozdział 3 (Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych), rozdział 5 (Psychologia zaburzeń afektywnych), rozdział 6 (Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego).

P.C. Kendall (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Gdańsk: GWP, rozdział 4 (Zaburzenia zachowania), 5 (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), 10 (Całościowe zaburzenia rozwoju).

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK4 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK4 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WG7 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK8 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, ocena aktywności na zajęciach]

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Wynik kolokwium pisemnego (test w formie pytań zamkniętych i otwartych)

Ocena projektu realizowanego w parach (przygotowanie spisu literatury naukowej, ustalenie planu prezentacji, wystąpienie przed grupą, przygotowanie skryptu dla grupy)

Ocena aktywności studenta podczas zajęć

Zakres tematów:

- Pojęcie normy i patologii psychicznej, współczesne klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych

- Zaburzenia osobowości - głębokość zaburzeń osobowości, typy zaburzeń osobowości

- Zaburzenia lękowe u dzieci i dorosłych

- Zaburzenia nastroju u dzieci i dorosłych, depresja poporodowa

- Pojęcie traumy psychicznej - PTSD, trauma złożona

- Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: całościowe zaburzenia rozwoju

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupie, analiza tekstów naukowych, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala B123 (cwi)
Urszula Bielecka 29/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A204 (wyk)
Urszula Bielecka 24/ szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A204 (wyk)
Urszula Bielecka 27/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala B123 (cwi)
Urszula Bielecka 22/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala A209 (cwi)
Beata Mirucka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)