Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna 380-S2-1YPOS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Auleytner Julian: Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.

Cudowska Agata: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. Anna Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182).

Gabryszak Renata, Magierek Dariusz: Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa 2009.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Red. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca:

Cudowska Agata: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji. Red. naukowa Krystyna Białobrzeska i Stanisław Kawula. Toruń, 2006 (s. 35-43).

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej. Red. Bogusław Ponikowski, Józef Zarzeczny. Wrocław, 2002.

Efekty uczenia się:

1) Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień polityki społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

2) Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizy

kwestii społecznych w nowoczesnym społeczeństwie: student potrafi krytycznie analizować procesy i zjawiska zachodzące w rzeczywistości społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie testu na platformie Blackboard. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na większości wykładów (60%).

Zakres tematów:

1) Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa i praktyka społeczna.

2) Powstanie i rozwój polityki społecznej jako teorii służby społecznej i działalności państwa.

3) Praca socjalna jako podstawowa kategoria w teorii i praktyce polityki społecznej.

4) Etyka, zadania i funkcje pracownika socjalnego.

5) Podstawowe modele polityki społecznej w kontekście doktryn politycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C01 (wyk)
Agata Cudowska 114/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)