Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 380-N2-1YPKL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom I i II.

I. Heszen (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. van der Kolk (2018). Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

P.C. Kendall (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Gdańsk: GWP.

L. Adamczyk (2013). Mentalizacja. Cz. 1: Wprowadzenie do zagadnienia, wymiary mentalizacji. "Psychoterapia", 3(166), 25-36.

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2013/Adamczyk25_Psychoterapia3_2013.pdf

Efekty uczenia się:

KA7_WG6

KA7_WK4

KA7_WK4

KA7_WG7

KA7_WK8

[weryfikacja: egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych i zamkniętych

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii klinicznej

(Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Rozumienie normalności i zdrowia w psychologii klinicznej. Znaczenie koncepcji i teorii w psychologii klinicznej)

2. Diagnoza zaburzeń klinicznych

(Patomechanizm zaburzeń psychicznych – czynniki biologiczne i psychospołeczne. Współczesne klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych - podstawowe podziały zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych wg DSM-5 i ICD 10)

3. Stres psychologiczny i mechanizmy radzenia sobie z nim

(Biologiczne i psychologiczne ujęcie stresu. Czynniki kształtujące odporność na stres. Strategie i style radzenia sobie ze stresem. Pojęcie traumy psychicznej - PTSD, trauma złożona, żałoba skomplikowana, COVID-19 jako czynnik traumatyczny)

4. Relacja przywiązania jako główny predyktor zdrowia psychicznego

(Kluczowe tezy Bowlby’ego. Style przywiązania u dzieci. Style przywiązania u osób dorosłych. Związki nieprawidłowych rodzajów więzi z zaburzeniami psychicznymi. Zdolność mentalizowania)

5. Zaburzenia osobowości

(Głębokość zaburzeń osobowości. Typy zaburzeń osobowości - etiologia, objawy, sposoby leczenia)

6. Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna

(Zaburzenia obrazu ciała. Diagnoza anoreksji i bulimii psychicznej wg DSM-5. Obraz kliniczny i modele etiologiczne zaburzeń odżywiania. Rozumienie anoreksji i bulimii psychicznej w wybranych teoriach psychologicznych. Formy pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania)

7. Zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne u dzieci, młodzieży i dorosłych (Etiologia. Objawy. Pomoc psychologiczna)

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, analizy przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 11:30, sala A204
Urszula Bielecka 88/ szczegóły
2 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala C02
Urszula Bielecka 76/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.