Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy innowacyjne w gospodarce światowej 330-MS1-3PIN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE Warszawa 1992

2)C.K.Prahalad, M.S.Krishnan, Nowa era innowacji, PWN Warszawa 2010

3)C.M.Christensen, Przełomowe innowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2010

4)J.Bessant, J.Tidd, Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer 2013

5) K. Piech, Knowledge and innovation processes in Central and Eastern European economies, The Knowledge and Innovation Institut, Warsaw 2007.

Dokumenty elektroniczne, dostępne bezpłatnie na stronach wydawców raportów:

1)European Innovation Scoreboard, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

2)Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/Home

3) WEF Competitiveness Index, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

3PIN_W01 -wypowiedzi ustne

3PIN_W02 -wypowiedzi ustne

Umiejętności

3PIN_U01 -prezentacja ustna

3PIN_U02 -prezentacja ustna

Kompetencje

3PIN_K01 -prezentacja ustana

3PIN_K02 -prezentacja ustna

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń - na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studentów podczas zajęć oraz poziom merytoryczny zaprezentowanego podczas ćwiczeń referatu, przygotowywanego w grupach (2-3 osobowych). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia ćwiczeń następuje w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, min. połowy obowiązkowych zajęć.

Zakres tematów:

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w USA

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Niemczech

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Japonii

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w ChRL

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Szwecji

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Finlandii

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Izraelu

Istota, determinanty i efektywność procesów innowacyjnych w Rosji

Metody dydaktyczne:

Prezentacje ustne (wygłoszenie referatów), dyskusja, praca w grupie, analiza danych statystycznych i dokumentów prawnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)