Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego 330-MS2-2YSIN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Unijny Kodeks Celny

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

* Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

* Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zgłuszeń celnych

* Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH AIS/IMPORT, AES/ECS2,NCTS2

- wszystkie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, puesc.gov.pl

Efekty uczenia się:

2YSIN_W01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

2YSIN_U01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

2YSIN_U02 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

2YSIN_K01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Cztery kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zakres tematów:

1) Podstawy prawne funkcjonowania systemów informatycznych w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego

2) Systemy zapewniające obsługę klienta (w tym PUESC, e-Klient)

3) Systemy obsługujące procesy przywozowe (w tym AIS/Import)

4) Systemy obsługujące procesy wywozowe (w tym AES)

5) Systemy obsługujące procesy tranzytowe ( w tym NCTS2)

6) Inne systemy w obsłudze celnej i podatkowej (w tym celne, akcyzowe oraz SENT)

Metody dydaktyczne:

Praca z instrukcjami podstawowych systemów informatycznych,

Wspólne przyporządkowywanie systemów informatycznych do różnych procedur w obrocie towarowym. Tworzenie kazusów, w celu określenia towaru i procedury, taryfikacji, należności, niezbędnych dokumentów i danych z użyciem ISZTAR i instrukcji wypełniania zgłoszeń.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 302
Monika Horosz 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.