Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1 330-MS1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice (2018) John Hughes and Jon Naunton

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

Literatura uzupełniająca

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

www.onestopenglish.com

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

1ANG1_U01 - praca pisemna (esej), prezentacja multimedialna,

1ANG1_U02 - prezentacja multimedialna, dyskusja, indywidualna wypowiedź ustna, kolokwium, kartkówka

1ANG1_K01 - autorefleksja, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział (projekty indywidualne i w grupach).

Przedmiot kończy się zaliczeniem po każdym semestrze i egzaminem po IV semestrze.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Rozwój kariery zawodowej w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Praca w środowisku biznesowym

Motywacja, systemy motywacyjne

Prace projektowe, wolontariat

Spotkania biznesowe, udział, prowadzenie

Prezentowanie pomysłu, produktu, usługi

Wymiana informacji

Nawiązywanie kontaktów, networking

Czas wolny, relacja praca-odpoczynek

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy . Blackboard oraz MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 316
Anna Hlebowicz-Kozioł 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.