Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - specjalistyczny warsztat językowy 330-MS2-1ANGW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

‘Business Result Upper-intermediate Student’s Book’ Michael Duckworth & Rebecca Turner, Oxford University Press

‘Professional English in Use: Finance’ Ian MacKenzie, Cambridge University Press

‘Professional English, Business: General’ Steve Flinders, Penguin

Literatura uzupełniająca

www.economist.com

www.onestopenglish.com

‘Business Grammar Builder’ Paul Emmerson, Macmillan

‘Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate’ Paul Emmerson, Macmillan

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

2ANGW_U01 - wystąpienia ustne (debata)

2ANGW_U02 - test, prace pisemne, praca w grupach, wystąpienia ustne , aktywność na zajęciach

2ANGW_K01 aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace pisemne, wystąpienia ustne,

2ANGW_K02 aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace pisemne, wystąpienia ustne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze,

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Wypowiedzi ustne (w tym debata)

Prace pisemne i wypowiedzi oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu/wypowiedzi.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Metody dydaktyczne:

praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych, prace pisemne , wystąpienia ustne ( w tym między innymi debata). Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 133
Anna Hlebowicz-Kozioł 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.