Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria 330-MS2-1EKN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017

Efekty uczenia się:

1EKN_W01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_W02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_U01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_U02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_K01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie uzyskanych punktów z dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego kolokwium.

Punktacja (w%):

<95-100> – 5,0

<85-95) – 4,5

<75-85) – 4,0

<65-75) – 3,5

<51-65) – 3,0.

Zakres tematów:

1. Zastosowanie narzędzi informatycznych do podstawowych analiz matematycznych i statystycznych wykorzystywanych w ekonometrii

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących specyfikacji modelu ekonometrycznego, w szczególności klasyfikacji zmiennych, modeli i doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego. Wykorzystanie programu Excel i GRETL.

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (weryfikacja merytoryczna i statystyczna). Wykorzystanie programu Excel i GRETL.

5. Budowa bazy danych empirycznych służącej do doboru zmiennych do budowy modelu ekonometrycznego, specyfikacja tego modelu, jego estymacja i weryfikacja. Wykorzystanie programów Excel i GRETL.

6. Kolokwium.

7. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna nad zadaniami pod nadzorem prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 305
Jacek Marcinkiewicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.