Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 330-MS2-1KUB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Ch. Hampden-Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

P. Skulski (red.), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: w wyniku przeprowadzonych zajęć student: klasyfikuje kultury narodowe, identyfikuje źródła powstawania stereotypów kulturowych, analizuje kulturowe aspekty efektu kraju pochodzenia, tłumaczy dystans kulturowy, etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm nabywców.

06MS2_W07 06MS2_W13,

2. Umiejętności: w wyniku przeprowadzonych zajęć student: rozpoznaje obszary biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ, uwzględnia różnice kulturowe w kontaktach i sposobach prowadzenia biznesu z różnymi nacjami, adaptuje działania marketingowe do zróżnicowanego kulturowo otoczenia rynkowego, przezwycięża negatywne odczucia wiązane ze zmianą otoczenia kulturowego

06MS2_U06 06 MS2_U07

3. Inne kompetencje: w wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada postawę krytyczną wobec stereotypów i uprzedzeń kulturowych, ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur

06MS2_K07

Metody i kryteria oceniania:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19: egzamin pisemny przeprowadzony w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Blackboard

Zakres tematów:

Pojęcie kultury we współczesnej nauce.

Kultura a rozwój gospodarczy

Kultura organizacyjna

Teoria siedmiu wymiarów kultury a biznes międzynarodowy (

Uniwersalizm i partykularyzm

Indywidualizm i kolektywizm

Kultury emocjonalne a powściągliwe

Kultury całościowe i wycinkowe

Kultury o statusie przypisanym i osiągniętym

Stosunek od czasu i otoczenia

Wymiary kultury a zarządzanie i negocjacje

Problemy otoczenia multikulturowego

Komunikacja werbalna i niewerbalna w różnych kulturach

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Matel 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.