Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe 320-BS1-2TMI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Litwin J., Gajda M. 2011. Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków.

2. Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, PWN, Warszawa.

3. Kilarski W. 2013. Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa.

4. Kirsteen R. 2007. Świat pod mikroskopem, Podsiedlik-Raniowski i Sp., Poznań.

5. Murphy D. B. 2001. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging.

A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New York. http://www.biology.uoc.gr/courses/BIOL493/documents/book.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie zasady mikroskopowania w kontekście obserwacji struktur komórkowych i tkanek: KA6_WG2, WG7

Kompetencje społeczne:

2. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji dotyczącej technik mikroskopowania pochodzących z różnych źródeł, oceniając ich wiarygodność: KA6_KK1

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG2, WG7, KK1: test zaliczeniowy na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji:

1. Pisemne zaliczenie na ocenę podsumowujące przedmiot.

Zakres tematów:

1. Mikroślady.

2. Historia mikroskopu.

3. Rodzaje i typy mikroskopów, zasada działania i ich zastosowanie.

4. Techniki mikroskopii optycznej.

5. Mikroskopia fluorescencyjna.

6. Mikroskopia konfokalna.

7. Mikroskopia elektronowa.

8. Przygotowanie materiału do badań w mikroskopie świetlnym.

9. Przygotowanie materiału do badań w mikroskopie elektronowym.

10. Zastosowanie różnych technik mikroskopowania do analizy materiału biologicznego.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład (prezentacja multimedialna) realizowany zdalnie za pomocą platformy MS Teams lub Blackboard.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala zdalnie
Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)