Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe 320-BS1-2TMI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gerlach D., Zarys mikrotechniki botanicznej. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa 1972

2. Olszewska M. 1981. Metody badania chromosomów, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

3. Broda B. 1971. Metody histochemii roślinnej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

4. Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Łasińska A. 2018. Wybrane techniki obrazowania stosowane w kryminalistyce. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 10: 89-119.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych podczas przygotowywanie preparatów do różnego rodzaju mikroskopii: KA6_WG7

2. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie podczas zapoznawani się z różnymi technikami mikroskopii: KA6_UO10

2. Student jest gotowy do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność podczas przygotowywania się do laboratorium: KA6_KK1

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG7, UO10, KK1: test zaliczeniowy na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie zajęć laboratoryjnych na podstawie obecności oraz pracy zaliczeniowej (test).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Mikroskopia świetlna

2. Mikroskopia fluorescencyjna

3. Mikroskopia konfokalna

4. Mikroskopia elektronowa

5. Wysokorozdzielcza mikroskopia

6. Przygotowywanie preparatów do różnego rodzaju mikroskopii

7. Wykorzystanie mikroskopii w kryminalistyce

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, obserwacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala 2013
Magdalena Fiłoc, Violetta Macioszek, Joanna Jarosz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)