Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki 380-DS5-1JAZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

- Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2015.

- Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1999

- Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

- Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

- Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, PWN, Warszawa 2004

- Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002.

- Kupisiewicz C., Dydaktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

- Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

- Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (KA7_WG2);

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (KA7_WG8).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test na platformie Blackboard

Zakres tematów:

* Etymologia, geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka” - przemiany dydaktyki jako nauki. Struktura nauk dydaktycznych.

* Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Paradygmaty obiektywistyczne i interpretatywno-konstruktywistyczne w planowaniu uczenia się dzieci.

* Projektowanie dydaktyczne – klasyfikacje i ujęcia celów kształcenia

* Współczesne treści kształcenia i ich przemiany w perspektywie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

* Style nauczania i metody kształcenia.

* Przemiany szkoły i projektowanie nowych rozwiązań dydaktycznych.

* Zarządzanie wiedzą w przestrzeni szkoły w społeczeństwie informacyjnym

* Autonomia i odpowiedzialność dydaktyczna nauczyciela.

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, pokaz

Wykłady będą odbywać się na platformie kształcenia zdalnego Microsoft Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C02
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 108/104 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.