Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2007.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

KA6_WG7 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach,

KA6_UW1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z egzaminu pisemnego.

W trakcie semestru student może być nieobecny 2 razy. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny w formie testu

51% punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Socjologia i historyczne warunki jej powstania. (2h)

2. Całości społeczne – pojęcie grupy społeczne, odmiany grup społecznych; struktury wewnątrzgrupowe; grupa społeczna a inne całości społeczne. (4h)

3. Rodzina jako instytucja społeczna. (4h)

4. Socjalizacja i kontrola społeczna. (2h)

5. Interakcje społeczne, a życie codzienne. (2h)

6. Kulturowe podstawy życia społecznego. (2h)

7. Dewiacje społeczne. (2h)

8. Regulacja i kontrola społeczna. (2h)

9. Podziały społeczne – różnice płci jako różnice społeczne. (2h)

10. Zmiana społeczno - kulturowa i jej źródła – zagadnienie rozwoju i postępu. (2h)

11. Trauma zmian społecznych. (2h)

12. Nierówności społeczne. (2h)

13. Perspektywa globalna. (2h)

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A204
Joanna Borowik 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.