Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca korekcyjno-kompensacyjna 380-PIWS1-3GOK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czajkowska I., Herda K. (1989) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

Górniewicz E. (2017) Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wyd. AKAPIT.

Górniewicz E. (1998) Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Jastrząb J.(1997). Toruńska szkoła terapeutyczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne ”AKAPIT”.

Kaja B (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Skibińska, H. (2001). Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Efekty uczenia się:

Student:

Omawia rodzaje trudności uczniów w uczeniu się. Rozpoznaje i omawia charakterystyczne symptomy specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się. Rozpoznaje charakterystyczne zaburzenia rozwojowe będące przyczyną trudności szkolnych. Określa WFDR. Planuje pracę z dzieckiem na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Dobiera metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne adekwatnie do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia oraz charakteru jego specyficznych trudności w uczeniu się. Stosuje prawidłowo zasady terapii pedagogicznej oraz metodyczny tok postępowania w pracy korekcyjno - kompensacyjnej z dzieckiem- umie poprawnie zaplanować zajęcia i przedstawić je w formie konspektu.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na min 90 % zajęć stacjonarnych/zdalnych. Prezentacja i analiza materiału dydaktycznego do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej (omówienie metod terapii); ocena pracy indywidualnej (konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Student zobowiązany jest zaliczyć nieobecność na ćwiczeniach w formie ustnej wypowiedzi w ciągu trzech tygodni od dnia nieobecności.

Zakres tematów:

Zakres i sposoby diagnozy trudności w uczeniu się dzieci w klasach 1-3.

Cele i zadania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Zasady terapii pedagogicznej stosowane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, metody terapii pedagogicznej. Etapy pracy terapeutycznej.

Ćwiczenia do poszczególnych etapów terapii i ich analiza.

Planowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z zachowaniem metodycznego toku postępowania w pracy z uczniem przejawiającym specyficzne trudności w uczeniu się.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeń, dyskusja, prezentacja, metoda problemowa, pokaz, metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 23/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 23/ szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 22/ szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)