Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia 380-SS1-2SOD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN. Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA. Warszawa.

Okun B.F.( 2002): Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

H.S. Bernard, K.Roy MacKenzi(2000).; Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Sobolewska Z., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania, Warszawa 1993

Geldard K., Geldard D. (2005) Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk, Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sikorski W. (2002) Psychoterapia różnych pokoleń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Młyńczyk W. red. (2010): Socjoterapia teoria i praktyka. Część IV, WOAK. Białystok.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie procesy zachodzące w małych grupach społecznych, ich dynamikę i strukturę,

- ma wiedzę o mechanizmach rządzących w grupie w celu poznawania uczestników zajęć i projektowania pracy z nimi.

- ma wiedzę w zakresie stosowania strategii, technik i procedur pracy socjoterapeutycznej wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

- zna narzędzia socjoterapeutyczne pomocne w zmianie postaw i zachowań, odreagowania emocjonalnego i umiejętności motywacyjnych,

- zna mechanizmy , strategie i fazy rozwoju grupy socjoterapeutycznej,

–zna zasady prowadzenia zajęć, nastawionych na realizację określonych celów,

- potrafi dokonać diagnozy w procesie socjoterapeutycznym,

-zna cechy prowadzącego zwiększające i blokujące proces socjoterapeutyczny,

- zna zasady budowy i projektowania programów socjoterapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu na platformie Teams ( ilość punktów niezbędna do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia podczas egzaminu)

Warunek przystąpienia do egzaminu:

- zaliczenie ćwiczeń

- obecność na wykładach ( dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu)

Zakres tematów:

1. Funkcjonowanie małych grup społecznych. Dynamika rozwoju grupy socjoterapeutycznej i procesów w niej zachodzących. Metoda i proces w socjoterapii.

2. Prezentacja wybranych metod oddziaływania. Programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemu. Wskazówki metodyczne.

3. Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

Ocena doboru treści w zadaniach socjoterapeutycznych.

4. Analiza mechanizmów budujących zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie socjoterapeutycznej.

5. Analiza celów, funkcji i etapów procesu socjoterapii.

6. Formułowanie treści korygujących, podważających urazowy zapis.Diagnoza w socjoterapii.

7. Cechy socjoterapeuty (katalog cech etycznych, cechy osobowościowe, predyspozycje do pracy z grupą, preferowany styl pracy, analiza mocnych i słabych stron)

8. Odbiorca socjoterapii (konkretne zmienne i ich wpływ na projektowanie procesu socjoterapeutycznego)

9. Analiza trudnych sytuacji w oparciu o typowe błędy w procesie socjoterapeutycznym.

10. Prezentacja wybranych technik pracy socjoterapeutycznej oraz twórczych metod rozwiązywania problemów.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala A207
Piotr Chlebowski 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.