Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - trening 380-SS1-2XICH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Berg I.K., Miller S.., Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie osobom z problemem alkoholowym, Galaktyka, Łódź 2000.

Cade B., O'Hanlon W., Stopem po terapii krótkoterminowej, Zysk i S-ka, Poznań 1996.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Ćwiczenia dla studentów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik + DVD, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik dla trenerów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Dolan Y., Jeden mały krok do szczęśliwego życia. Jak odnaleźć swoje prawdziwe ja, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004.

Kienhuis J., Świtek T. (red.), Klient ekspertem. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Instytut Socjologii UJ, Fontys University, Kraków 2007.

Milner J., O'Byrne P., Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Zysk i S-ka, Poznań 2007.

Nelson T.S. (red.), Edukacja i szkolenie w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Sharry J., Madden B., Darmody M., W poszukiwaniu rozwiązania. Przewodnik po terapii krótkoterminowej, Galaktyka, Łódź 2007.

Szczepkowski J., Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.

Świtek T., Ścieżki rozwiązań, Księgarnia Akademicka, 2009.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

KA6_WG8 zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki

KA6_WK5 ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo –wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur społecznych

KA6_UW1 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnychosób i instytucji

KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów

KA6_KK2 jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

KA6_KO2 potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z pracy zaliczeniowej w formie pisemnej.

W trakcie semestru student może być nieobecny 1 raz. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Zasady i założenia terpaii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

2. Budowanie relacji współpracy między klientem i terapeutą.

3. "Dobrze sformułowane" cele terapii.

4. Negocjowanie i współpraca - cele i relacja klient-terapeuta.

5. Zorientowanie na rozwiązanie: jak prowadzić wywiad.

6. Interwencje terapeutyczne: ich rodzaje i części składowe.

7. Strategie utrzymywania i zwiększania postępów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład o charakterze informacyjnym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A207
Joanna Borowik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.