Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w perspektywie europejskiej 380-SS1-3GPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Literatura podstawowa:

1. Biełecka B., Marszowski R., Starzenie się społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania, Katowice 2013

2. Chyłek E., ABC Unii Europejskiej dl pracowników socjalnych, Warszawa 2013

3. Dane ze strony: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

4. Dane ze strony:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

5. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Społeczny wymiar Strategii „Europa 2020” Sprawozdanie komitetu Ochrony socjalnej (2011)

6. Miruć A., Rola pracownika socjalnego w krajach systemu „common law”, Studia Prawnoustrojowe nr 20, 165-175, UWM, Olsztyn 2013

7. Poverty and social exclusion for senior citizens in EU – raport – Eurobarometr, TNS Qual+, 2011

8. Równe szanse dla dzieci.Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych, Unicef 2015

9. Szmagalski J., Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom, w: Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW, Warszawa 2008

10. Wrzeszcz Kamińska G., (red.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wrocław 2009

11. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Belgii, UE 2012

12. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Francji, UE 2012

13. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Hiszpanii, UE 2012

14. Dokument Komisji Europejski. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech, UE 2012

15. Winnicka E., Angole, Czarne, 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

2. Staręga-Piasek J., (red), Ekonomia społeczna perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Warszawa 2007

3. Zamęcki Ł, Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie egzaminu (test) na 51% oraz uczestnictwo na wykładach. Można być nieobecnym 1 raz. Wszystkie pozostałe nieobecności należy zaliczyć w toku problemowej dyskusji na konsultacjach.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu - praca socjalna w Unii Europejskiej – najważniejsze problemu, akty prawne w kontekście teoretycznym i praktycznym,

2. Regulacje prawne – teoretyczne i praktyczne rozwiązania cd.,

3. Ubóstwo w UE i innych krajach Europejskich,

4. Kryzys migracyjny - praca socjalna z uchodźcami z perspektywy europejskiej

5. Rozwiązania warunkujące podejście do pracy socjalnej w poszczególnych krajach Europy,

6. Kształcenie pracownika socjalnego w krajach Unii Europejskiej

7. Praca socjalna w Europie - studium przypadku, cz. I,

8. Praca socjalna w Europie - studium przypadku, cz. II,

Metody dydaktyczne:

wykład, film, dyskusja, praca w grupach, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala B224
Katarzyna Winiecka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.