Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.1 380-PIWN1-3GOL1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa zawarta w sylabusie A oraz literatura dotycząca omawianych zagadnień

Jaszczyszyn, Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Trans Humana, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, Miejsce nauk ścisłych w edukacji przedszkolnej, (2020).

Gruszczyk-Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.

Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? WSiP, Warszawa 1996.

Surma, B. Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

2. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

3. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

4.Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań- K_U10 - zaliczenie pisemne

5.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K08 - analiza frekwencji i poziomu przygotowania się do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w trybie zdalnym (Blacboard)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena prac z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry (51% i więcej - ocena pozytywna)

Zakres tematów:

1. Rozwijanie kompetencji dzieci w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; wprowadzanie dzieci w piśmienność (komunikowanie się w mowie i piśmie, formy rozwoju mowy i myślenia, wprowadzanie dzieci w piśmienność, umiejętność czytania i gotowość do pisania oraz prawidłowego rozumienia informacji pisemnej)

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych (wprowadzanie dzieci w przestrzeń matematyczną, wspomaganie intuicji matematycznych, matematyka sensoryczna, orientacja przestrzenna i porozumiewanie się z innymi, rytmy, kompensacje i przekształcenia, kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, pomiar długości, klasyfikowanie, waga i sens ważenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier przez dzieci i granie, zapisywanie czynności matematycznych, układanie i rozwiązywania zadań z treścią (6 latki).

3. Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii (wykorzystywanie i stosowanie wiedzy oraz sposobów objaśniających świat przyrody - eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do sytuacji znanych dzieciom, tj.: prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych, prowadzenie kalendarza pogody, prowadzenie hodowli czasowych i całorocznych w sali i w ogrodzie przedszkolnym, zabawy badawcze, zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kącik majsterkowicza), działania eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, przestrzenne.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 11:45, sala A204
Elżbieta Jaszczyszyn 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.