Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 380-SN2-1AKU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, [red.] A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Deliege R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, WUJ, Kraków 2012.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

KA7_UW2 - potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

KA7_UW3 - posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalne

KA7_KR2 - jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza pozytywnie napisany egzamin, przeprowadzony zdalnie, w formie testu zamkniętego. Ocenę pozytywną z egzaminu gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin odbywa się za pomocą komunikatora Teams z wykorzystaniem aplikacji Forms.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne zagadnienia antropologii kulturowej

2. Rozumienie kultury

3. Rodzaje kultur

4. Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 13:30, sala A110
Lidia Dakowicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.