Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz.I 400-ES1-2MA1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Krugman P. R., Wells R., Makroekonomia, Warszawa, PWN, 2012

Dodatkowa:

3. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2

KP6_WG3

KP6_WG4

KP6_WG5

KP6_WG6

KP6_WK1

KP6_UW1

KP6_UW2

KP6_UW4

KP6_UW5

KP6_UW6

KP6_UW7

KP6_UW8

KP6_UW9

KP6_UW11

KP6_UK2

KP6_UK5

KP6_UK6

KP6_UK7

KP6_UO2

KP6_UU1

KP6_KK1

KP6_KO1

KP6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium końcowego.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, powinny być zaliczone na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do makroekonomii

2. Rachunek Produktu Narodowego

3. Mierniki pochodne w stosunku do PKB. Podział Dochodu Narodowego

4. Wady PKB i mierników pochodnych

5. Warunki równowagi ogólnej - Model dwusektorowy i wielosektorowy

6. Budżet państwa i system fiskalny

7. Pieniądz w gospodarce

8. System bankowy

9. Rynek pieniądza

Metody dydaktyczne:

Nauka w trybie zdalnym.

Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz angażowaniem studentów do pracy indywidualnej i grupowej w formie odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i testów, wspólnego omawiania zagadnień, analizy artykułów dotyczących sytuacji makroekonomicznej wybranych państw oraz prac samodzielnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:10 - 11:40, sala e-learning
Stanislav Pilžys 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.