Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Starożytne praktyki moralne 410-FS1-1SPM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Platon, Uczta;

Platon, Fileb

Platon, Sofista

Platon, Fedon

M. Heidegger, Co to jest metafizyka?

Platon, Państwo (ks. 1, 8, 9)

Platon, Eutyfron

Platon, Epinomis

Pseudo-Platon, Alkibiades II

Arystoteles, Polityka frgm.

Arystoteles, Etyka nikomachejska frgm.

Tukidydes, Wojna peloponeska /fragmenty/; Ksenofont, Historia grecka /fragmenty/

Epiktet, Diatryby /fragmenty/

Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie /fragmenty/

Św. Paweł, List do Rzymian

Efekty uczenia się:

1.Student rozumie status i szczególne miejsce filozofii starożytnej na tle innych rodzajów wiedzy/nauk/ gałęzi filozofii, a także relacje między nią a religią i sztuką

2. Student zna najważniejsze kierunki, teorie, spory oraz przedstawicieli filozofii starożytnej

3. rozumie prezetystyczny charakter filozofii starożytnej, dostrzegając uniwersalność i aktualność obecnych w niej problemów

4. rozumie podstawowe problemy ontologiczne, epistemologiczne, antropologiczne i moralne obecne w filozofii starożytnej

5. potrafi napisać kilkustronicową samodzielną pracę pisemną na podstawie wybranej literatury

6. potrafi sformułować i uzasadnić własne stanowisko w omawianych kwestiach

7. potrafi racjonalnie dyskutować, uwzględniając argumenty przedstawiane przez innych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, referaty, egzamin

Zakres tematów:

1. Religijność

2. Pożądanie i miłość

3. Przestrzeganie prawa, roztropność

4. Państwo, tyrania, demokracja

5. Przeznaczenie

6. Śmierć

7. Historia

8. Sceptycyzm i wiara

9. Poznanie

10. Ontologia i kosmologia

11. Przekształcenia w obrębie greckiego logosu

12. Narodziny chrześcijaństwa

13. Grecy a filozofia współczesna

Metody dydaktyczne:

Wprowadzający, wspomagający i syntetyzujący wykład; samodzielna lektura fragmentów tekstów źródłowych i wybranych podręczników;

analiza tekstów na ćwiczeniach i dyskusja w grupie moderowana przez wykładowcę; pisanie krótkich prac domowych (notatki z lektury,

komentarz do lektury), pisanie referatów; indywidualne konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Nowak 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.