Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 410-KS1-1AK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Afeltowicz Łukasz, Jacek Gądecki, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski, 2018, Efekt Bilbao / kultu cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce, Elbląg: ETN, rozdziały: Wprowadzenie, s. 9-26 i Studium przypadku 3: Opera i Filharmonia Podlaska, s. 133-189

- Barley Nigel, 1997, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 7-40

- Benedict Ruth, 1966, Wzory kultury. Warszawa: PWN, rozdział V Dobu, s. 209-256.

- Kuligowski Waldemar, 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno

miejsce, Kraków: Universitas, rozdział pierwszy Stringi w kulturze. Przypadek

Koniakowa, s. 37-74

- Malinowski Bronisław, 1981, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa: PWN, części: Wprowadzenie, s. 27-58 oraz rozdział III Istota Kula, s. 126-155.

- Mead Margaret, 1986, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa, Warszawa: PIW, s. 62-99.

Efekty uczenia się:

(WIEDZA)

Student

- zna rolę systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji, potrafi umiejscowić antropologię kulturową jako naukę o człowieku i jego kulturze wśród innych nauk -- KA6_WG7

weryfikacja podczas zajęć (udział w dyskusji), w ramach eseju i sprawdzianu, konsultacje;

- zna rolę aktywności człowieka jako systemu poznawczego zdolnego do tworzenia struktur i instytucji społecznych -- KA6_WG11

weryfikacja podczas zajęć (udział w dyskusji), w ramach eseju i sprawdzianu, konsultacje.

(UMIEJĘTNOŚCI)

Student

- potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi, ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi w komunikacji społecznej i międzykulturowej -- KA6_UK1

weryfikacja -- esej, sprawdzian, konsultacje;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej -- KA6_UU2

weryfikacja -- esej, sprawdzian, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZANIE ĆWICZEŃ

Ocena ostateczna za tę część kursu to średnia ważona z końcowej noty za aktywność (30%), praca pisemna (30%), sprawdzian (40%). Każdy z elementów oceny powinien być zaliczony na minimum ocenę dostateczną.

SPRAWDZIAN: Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzony sprawdzian (5-6 pytań) z literatury omawianej podczas ćwiczeń. Będzie to pierwszy termin zaliczenia. Nieobecność podczas sprawdzianu jest dopuszczalna jeśli Student/ka ma dostarczone w ciągu trzech dni po nim zaświadczenie ze szpitala o ciężkiej chorobie (której nikomu nie życzę). W innych przypadkach zaliczenie ćwiczeń będzie możliwe w II lub kolejnym terminie. Dwa pozostałe terminy kolokwium będą wyznaczone w czasie sesji zimowej.

PRACA PISEMNA: Praca powinna być krótka (4-5 standardowych stron wraz z bibliografią) i powinna zasadniczo podejmować analizę wybranych współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych z punktu widzenia teorii i koncepcji antropologicznych i za pomocą antropologicznego systemu pojęciowego (por. podręczniki, wykład, bibliografa zawarta w sylabusie wykładu).

Zapraszam do przysłania mi e-mailem wstępnego konspektu pracy w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia ćwiczeń na adres <j.mucha&uwb.edu.pl> (w tytule wiadomości: „Konspekt z antropologii i imię i nazwisko nadawcy”) (max 2000 znaków, włącznie ze spacjami). W konspekcie powinny się znaleźć: imię i nazwisko nadawcy, jej/jego e-adres, wstępny tytuł pracy, wstępnie określony problem badawczy i jego uzasadnienie, metodologia stosowana w pracy oraz wstępna bibliografia. Przysłanie konspektu nie jest obowiązkowe, ale zachęcam do niego.

Konspekt zostanie w ciągu kilku dni odesłany nadawcy z uwagami. Nie będzie on formalnie oceniany, a komentarz ma służyć studentom jako inspiracja i pomoc podczas pisania pracy.

Poniżej podaję przykładowe (czyli w żaden sposób nie wyczerpujące pomysłów i nieobowiązkowe) tematy prac, z założenia bardzo ogólne, dlatego powinny zostać zawężone. W razie wątpliwości służę oczywiście pomocą. Wyobraźnia podczas określania tematu będzie bardzo mile widziana.

- Portrety „obcego” na łamach wybranych tytułów prasowych/przemówieniach politycznych/religijnych/itd.

- Podróżowanie/pielgrzymowanie jako rytuał przejścia

- Znaczenia gestów w kulturach (mruganie, kiwanie palcem, kiwanie głową, itd.)

- Wspólnota kibiców podczas meczu piłkarskiego – współczesne communitas?

- Estetyka i znaczenia współczesnych rytuałów (sportowych, politycznych, urodzinowych, itd.)

- Mity (np. Raju, Złotego Wieku)/symbole/metafory/archetypy w kulturze popularnej/mediach (reklamie współczesnej/filmach/piosenkach, itd.).

- Ideologie polityczne jako religie lub Kult polityczny jako kult religijny.

- Reprezentacje cielesności w mediach

- Symbolika i znaczenia przestrzeni (dworca, parku, rynku, placu, śmietników, hipermarketów itd.) i miejsc przejścia (bram, tuneli, dworców, itd.) w mieście/dzielnicy/domu, itd.

- Symbole/mity/metafory instytucji politycznych/wybranych grup społecznych (wegetarian/partii politycznych/subkultur/itd.).

- Rytuały/symbole (religijne/ kobiece/ męskie/czystości /itd.) przyjęcia weselnego/ urodzinowego /imieninowego/ itd.

- Współcześni szamani i czarownice?

- Kobiety / mężczyźni / wzory płciowe / trzecie płcie w kulturach / religiach

- Praktyki kulinarne jako praktyki kulturowe

- Brud, higiena, czystość w kulturze współczesnej

- Cyberkultury – nowe technologie komunikacyjne a praktyki kulturowe

Prace bez bibliografii i przypisów nie będą przyjmowane.

Szukając inspiracji warto sięgać do takich pism, jak na przykład:

„Przegląd Socjologii Jakościowej”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Kultura Popularna”, czy „Konteksty”.

Do pracy proszę dołączyć podpisane oświadczenie, że składana praca nie jest plagiatem.

Termin oddawania prac to ostatnie zajęcia. O ile nie będzie to sprzeczne z zarządzeniami pandemicznymi, proszę nie wysyłać pracy drogą mailową.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne: Ćwiczenia w warunkach pandemii. Program ćwiczeń, wymagania. Studenci o antropologii społeczno-kulturowej. Lektury.

Terenowe badania klasyczne, badania dzisiejsze

2. Wymiana Kula. Przyczynek do ogólnej teorii wymiany. Malinowski 1981.

3. Wzory kultury. Benedict 1966,

4. Kultura, płeć i osobowość w badaniach antropologicznych. Mead 1986.

5. Dzisiejsza antropologia terenowa. Barley 1997.

6. Antropologia współczesności. Przykład. Kuligowski 2007.

7. Instytucjonalna antropologia Białegostoku. Afeltowicz i inni 2018.

8. Podsumowanie ćwiczeń. Sprawdzian

Metody dydaktyczne:

OBECNOŚĆ: Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieobecność, wszystkie pozostałe muszą być zaliczone indywidualnie, w sposób zgodny z aktualnymi zarządzeniami pandemicznymi, w ciągu dwóch tygodni od danej nieobecności, ale przed końcem semestru.

AKTYWNOŚĆ: Podczas każdych zajęć można uzyskać po 1 punkt za aktywność, w sumie więc 8 punktów. Zabranie głosu na zajęciach musi być przemyślane i powinno wnosić wkład w zrozumienie omawianego tematu zajęć☺.

Osoby szczególnie nieśmiałe mogą zaraz po pierwszych zajęciach negocjować inną formę zaliczenia aktywności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Mucha 29/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Mucha 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.