Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1AK1 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem tego kursu (składającego się z wykładu oraz ćwiczeń) jest przede wszystkim wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. Dlatego też, choć uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, to zachęcam do niego, zaś dokładna znajomość ich treści będzie sprawdzana podczas egzaminu. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań podczas wykładu, przed nim, po nim oraz w trakcie dyżurów. Ta swoboda uzależniona będzie tylko od dostępnego czasu. Trudne pytania będą mile widziane.

Przydatne będą wiedza i umiejętności uzyskane w toku edukacji w szkole średniej w zakresie historii, filozofii oraz nauk wiedzy o kulturze.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z antropologią kulturową. Studenci zapoznają się z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tej dyscypliny wiedzy, jej zakresem problemowym, umiejscowieniem pośród innych nauk, metodami badawczymi.

Porządek wykładu i ćwiczeń będzie raczej problemowy niż historyczny, ale poznanie dziejów dyscypliny będzie możliwe dzięki podręcznikowi.

Zagadnienia łączące antropologie społeczno-kulturową z kognitywistyką będą tylko dotknięte, z uwagi na to, że te treści będą obecne podczas innych zajęć na tym kierunku studiów.

Pełny opis:

OPIS:

- Profil studiów -- ogólnoakademicki

- Forma studiów -- stacjonarne

- Rodzaj przedmiotu -- obowiązkowy

- Dziedzina i dyscyplina nauki -- nauki humanistyczne, filozofia

- Rok studiów / semestr rok I / semestr I

- Wymagania wstępne -- brak

- Liczba godzin dydaktycznych -- 15 godzin wykład i 15 godzin ćwiczeń

- Metody dydaktyczne -- wykład, ćwiczenia, konsultacje

- Punkty ECTS -- 3

- Bilans nakładu pracy studenta -- udział w wykładach - 15 godzin; udział w ćwiczeniach - 15 godzin; udział w konsultacjach 6 godzin; udział w egzaminie - 2 godziny; przygotowanie do egzaminu - 15 godzin; przygotowanie do ćwiczeń - 30 godzin; RAZEM 80 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barth Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin i Sydel Silverrman. 2007. ANTROPOLOGIA. JEDNA DYSCYPLINA, CZTERY TRADYCJE: BRYTYJSKA, NIEMIECKA, FRANCUSKA I AMERYKAŃSKA. Kraków: WUJ..

Hann Chris. 2008. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA. Kraków: WUJ.

Dunbar Robin. 2016. CZŁOWIEK. BIOGRAFIA. Kraków: Copernicus Center.

Literatura pomocnicza:

Abgrall Jean-Marie. 2005. SEKTY. MANIPULACJA PSYCHOLOGICZNA. Gdańsk: GWP.

Agamben Georgio. 2006. PROFANACJE. Warszawa: PIW.

Alhearn Laura M. 2013. ANTROPLOGIA LINGWISTYCZNA. WPROWAEDZENIE. Kraków: WUJ.

Althoff Gerd. 2011. POTĘGA RYTUAŁU. SYMBOLIKA WŁADZY W ŚREDNIOWIECZU. Warszawa: WN PWN.

ANTROPOLOG I JEGO MAGIA. WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE TWÓRCZOŚCIĄ CLAUDE’A LEVI-STRAUSSA. 2013. Pod redakcją Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper. Kraków: ZW NOMOS.

ANTROPOLOGIA I ETNOLOGIA W CZASIE WOJNY. 2015. Pod redakcją Małgorzaty Maj. Kraków: WUJ.

ANTROPOLOGIA POLITYKI I POLITYKA W ANTROPOLOGII, pod redakcją Mirosławy Drozd-Piaseckiej i Aleksandra Posern-Zielińskiego. 2010. Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN.

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, pod redakcją Marioli Flis i Andrzeja K. Palucha, 1985, Warszawa: PWN.

ANTROPOLOGIA WOBEC ZMIAN. ZMIANA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ, pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej. 1995, Warszawa: IFiS PAN.

Appadurai Arjun. 2005. NOWOCZESNOŚĆ BEZ GRANIC. KULTUROWE WYMIARY GLOBALIZACJI. Kraków: Universitas.

Arens William. 2010. MIT LUDOŻERCY. ANTROPOLOGIA I ANTROPOFAGIA. Warszawa: WUW.

Armstrong Karen. 2005. KRÓTKA HISTORIA MITU. Kraków: Znak.

Barker Chris. 2005, STUDIA KULTUROWE. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: UJ.

BARWY CODZIENNOŚCI. ANALIZA SOCJOLOGICZNA. 2009, pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej, Warszawa: Scholar.

Bauman Zygmunt. 2011. KULTURA W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny i Agora.

Benedyktowicz Zbigniew. 2000, PORTRETY „OBCEGO”. OD STEREOTYPU DO SYMBOLU. Kraków: UJ.

----. 2016. ELEMENTARZ TOŻSAMOŚCI. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI – ANTROPOLOGIA KONTEKSTOWA. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Bińczyk Ewa. 2018. EPOKA CZŁOWIEKA. RETORYKA I MARAZM ANTROPOCENU. Warszawa: WN PWN.

Blum Deborah. 2000, MÓZG I PŁEĆ. O BIOLOGICZNYCH RÓŻNICACH MIĘDZY KOBIETAMI A MĘŻCZYZNAMI., Warszawa: Prószyński i S-ka.

Boruta Mirosław. 2008. NAZWISKO. TOŻSAMOŚĆ I WIĘZI RODZINNE. Kraków: WN AP.

Boswell John. 2006. CHRZEŚCIJAŃSTWO, TOLERANCJA SPOŁECZNA I HOMOSEKSUALIZM. GEJE I LESBIJKI W EUROPIE ZACHODNIEJ OD POCZĄTKU ERY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DO XIV WIEKU, Kraków: ZW NOMOS.

Bowie Fiona. 2008. ANTROPOLOGIA RELIGII. WPROWADZENIE. Kraków: WUJ.

Brocki Marcin. 2001. JĘZYK CIAŁA W UJĘCIU ANTROPOLOGICZNYM. Wrocław: Astrum.

----.. 2013. ANTOPOLOGIA SPOŁECZNA I KULTUROWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. PROBLEMY, DYLEMATY, KONTROWERSJE. Kraków: WUJ.

Buchowski Michał. 1986, MAGIA. JEJ FUNKCJE I STRUKTURA, Poznań: UAM.

----. 1993, MAGIA I RYTUAŁ, Warszawa: Instytut Kultury.

----. 2004. ZROZUMIEĆ INNEGO. ANTROPOLOGIA RACJONALNOŚCI. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

---- i Wojciech Bursza. 1992, O ZAŁOŻENIACH INTERPRETACJI ANTROPOLOGICZNEJ, Warszawa: PWN.

Burke Peter. 2009. JĘZYKI I SPOŁECZNOŚCI W EUROPIE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Kraków: WUJ.

----. 2009a. KULTURA LUDOWA WE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE, Warszawa: WUW.

Burszta Wojciech. 1986, JĘZYK A KULTURA W MYŚLI ETNOLOGICZNEJ, Wrocław: PTL.

----. 1992, WYMIARY ANTROPOLOGICZNEGO POZNANIA KULTURY, Poznań: UAM.

----. RÓŻNORODNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ. ANTROPOLOGIA JAKO KULTUROWA REFLEKSYJNOŚĆ. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

----. 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY, Warszawa: Academica.

---- i Waldemar Kuligowski. 2005. SEQUEL. DALSZE PRZYGODY KULTURY W GLOBALNYM ŚWIECIE. Warszawa: Muza.

Certeau, Michel de. 2008. WYNALEŹĆ CODZIENNOŚĆ. SZTUKI DZIAŁANIA. Kraków: WUJ.

----. 2011. WYNALEŹĆ CODZIENNOŚĆ 2. MIESZKAĆ, GOTOWAĆ. Kraków: WUJ.

Chłopek, Maciej. 2005. BIKINIARZE. PIERWSZA POLSKA SUBKULTURA. Warszawa: Żak.

Chmielewski, Piotr. 1988, KULTURA I EWOLUCJA, Warszawa: PWN.

Cohn, Norman. 2007. W POGONI ZA MILENIUM. MILANERYSTYCZNI BUNTOWNICY I MISTYCZNI ANARCHIŚCI ŚREDNIOWIECZNI. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Colovic, Ivan. 2001. POLITYKA SYMBOLI. ESEJE O ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ. Kraków: Universitas.

Comaroff ,John L. i Jean Comaroff. 2011. ETNICZNOŚĆ SP. Z O.O. Kraków: WUJ.

Courbage Youssef i Emanuel Todd, 2009, SPOTKANIA CYWILIZACJI, Kraków: WUJ.

Czaja, Dariusz. 2013. ZNAKI SZCZEGÓLNE. ANTROPOLOGIA JAO ĆWICZENIE DUCHOWE. Kraków: WUJ.

Czeremski, Maciej. 2009. STRUKTURA MITÓW. W STRONĘ METONIMII. Kraków: ZW NOMOS.

Czykwin, Elżbieta. 2007, STYGMAT SPOŁECZNY, Warszawa: WN PWN.

Dant, Tim. 2007, KULTURA MATERIALNA W RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. WARTOŚCI, DZIAŁANIA, STYLE ŻYCIA. Kraków: UJ.

Declerck, Patrick. 2004, ROZBITKOWIE. RZECZ O PARYSKICH KLOSZARDACH, Warszawa: Muza.

Deliege, Robert. 2011. HISTORIA ANTROPOPLOGII. SZKOŁY, AUTORZY, TEORIE. Warszawa: Oficyna Naukowa.

De Martino, Ernesto. 2011. ŚWIAT MAGICZNY. Kraków: ZW NOMOS.

Donnan, Hastings i Thomas M. Wilson. 2007. GRANICE TOŻSAMOŚCI, NARODU, PAŃSTWA. Kraków: WUJ.

Drozda Jacek. 2015. OPÓR KULTUROWY. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKAMI SPOŁECZNYMI. Gdańsk: WN Katedra.

Dudzik, Wojciech. 2005. KARNAWAŁY W KULTURZE. Warszawa: Sic!

Dumont, Louis. 2009. HOMO HIERARCHICUS. SYSTEM KASTOWY I JEGO IMPLIKACJE, Kraków: ZW NOMOS.

Eller, Jack David. 2012. ANTROPOLOGIA KULTUROWA. GLOBALNE SIŁY, LOKALNE ŚWIATY, Kraków: WUJ.

ENCYKLOPEDIA ANTROPOLOGII SPOŁECZNO-KULTUROWEJ. 2013. Pod redakcją Alana Barnarda i Jonathana Spencera. Warszawa: Volumen.

Engelking, Anna. 2010. KLĄTWA. RZECZ O LUDOWEJ MAGII SŁOWA, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Eriksen, Thomas Hylland. 2009. MAŁE MIEJSCA, WIELKIE SPRAWY. WPROWADZENIE DO ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ. Warszawa: Volumen.

----. 2013. ETNICZNOŚĆ I NACJONALIZM. UJĘCIE ANTROPOLOGICZNE. Kraków: WUJ.

ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH, pod redakcją Katarzyny Kaniowskiej i Noemi Modnickiej. 2010. Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

ETNOLOGIA POLSKA MIĘDZY LUDOZNAWSTWEM A ANTROPOLOGIĄ, pod redakcją Aleksandra Posern-Zielińskiego. 1995, Warszawa: KNE PAN.

Flis, Mariola. 1988. TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ W ANTROPOLOGII FUNKCJONALNEJ, Wrocław i inne: Ossolineum.

----. 2000, ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA RADCLIFFE’A-BROWNA. Z WYBOREM PISM. Kraków: ZW NOMOS.

FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego. 2008. Warszawa: WN PWN.

Freedberg, David. 2005. POTEGA WIZERUNKÓW. STUDIA Z HISTORII I TEORII ODDZIAŁYWANIA. Kraków: WUJ.

Garcin, Jerome. 2010. NOWE MITOLOGIE. Kraków: WUJ.

Gądecki, Jacek. 2005. ARCHITEKTURA I TOŻSAMOŚC. RZECZ O ANTROPOLOGII ARCHITEKTURY. Złotoria: Wydawnictwo Rolewski.

GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ, pod redakcją Adama A. Szafrańskiego.2011. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Głażewska, Ewa. 2005. PŁEĆ I ANTROPOLOGIA. KULTUROWA KONCEPCJA PŁCI W UJĘCIU MARGARET MEAD. Toruń: CEE.

Głowiński, Michał. 2016. ZŁA MOWA.. JAK NIE DAĆ SIĘ PROPAGANDZIE. Warszawa: Wielka Litera.

Golka, Marian. 2010. IMIONA WIELOKULTUROWOŚCI, Warszawa: Muza.

Grad, Jan i Hanna Mamzer (red.). 2004. KARNAWALIZACJA. TENDENCJE LUDYCZNE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Griniewicz, Sergiusz, Jan Zaniewski, Tatiana Skopiuk i Elwira Sorokina. 2009. ANTROPOLOGINGWISTYKA (NOWA NAUKA XXI WIEKU). Białystok: WSFiZ.

GRZECZNOŚĆ NA KRAŃCACH ŚWIATA. 2007. Pod redakcją Małgorzaty Marcjanik. Warszawa: WAiP.

Hann Chris. 2015. ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA. HISTORIA, ETNOGRAFIA, KRYTYKA. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Hastrup, Kirsten. 2008. DROGA DO ANTROPOLOGII, MIEDZY DOŚWIADCZENIEM A TEORIĄ. Kraków: WUJ.

Herzfeld, Michael. 2004. ANTROPOLOGIA. PRAKTYKOWANIE TEORII W KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: WUJ.

----. 2005. ZAŻYŁOŚĆ KULTUROWA. POLITYKA SPOŁECZNA W PAŃSTWIE NARODOWYM. Kraków: WUJ.

Horodecka, Amelia. 2002. MITOLOGICZNY ŚWIAT REKLAM. Kraków: ZW NOMOS.

Horolets Anna. 2016. „Badacz jako gość”. PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ XII, 3, s. 54-69.

Humphrey, Caroline. 2010. KONIEC RADZIECKIEGO ŻYCIA. EKONOMIA ŻYCIA CODZIENNEGO PO SOCJALIZMIE. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

INICJACJE. SPOŁECZNE ZNACZENIE SYTUACJI LIMINALNYCH W RYTACH PRZEJŚCIA. 2006. Pod redakcja Jacka Sieradzana. Białystok: Wydawnictwo UwB.

INNE PRZESTRZENIE, INNE MIASTA. 2013. Pod REDAKCJĄ Dariusza Czai. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Jacyno, Małgorzata. 2007. KULTURA INDYWIDUALIZMU. Warszawa: WN PWN.

Jerzak-Gierszewska Teresa. 1995, RELIGIA A MAGIA, Poznań: Humaniora.

Jędrzejewski Marek. 2001. SUBKULTURY A PRZEMOC. Warszawa: Żak.

Jurkowski, Henryk. 2011. MATERIAŁ JAKO WEHIKUŁ TREŚCI RYTUAŁU. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Kaniowska Katarzyna. 999, OPIS – KLUCZ DO ZROZUMIENIA KULTURY, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Kasza, Janusz. 2010. DUCHY DŻUNGLI. OPOWIEŚĆ O YANOMAMI, OSTATNICH WOLNYCH INDIANACH AMAZONII, Kraków: Wydawnictwo Otwarte.

Kempny, Marian. 1988, WYMIANA I SPOŁECZEŃSTWO, Wrocław i inne: Ossolineum.

Kieckhefer, Richard. 2001. MAGIA W ŚREDNIOWIECZU. Kraków: Universitas.

Kimura, Doreen. 2006. PŁEĆ I POZNANIE. Warszawa: PIW.

Konarzewska, Marta. 2010. ZAKAZANE MIŁOŚCI. SEKSUALNOŚĆ I INNE TABU. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kostera, Monika. 2005. ANTROPOLOGIA ORGANIZACJI. METODOLOGIA BADAŃ TERENOWYCH. Warszawa: WN PWN.

Kowalski, Michał W. 2015. ANTROPOLODZY NA WOJNIE. O „BRUDNEJ” UŻYTECZNOŚCI NAUK SPOŁECZNYCH. Warszawa: WUW.

Krajewski, Marek. 2005. KULTURY KULTURY POPULARNEJ. Poznań: UAM.

Krawczyk-Wasilewska, Violetta. 2016. E-FOLKOR W DOBIE KULTURY DIGITALNEJ. SZKICE I STUDIA. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Krzak, Zygmunt. 2007. OD MATRIARCHATU DO PATRIARCHATU. Warszawa: TRIO.

Kula, Marcin. 2003. RELIGIOPODOBNY KOMUNIZM. Kraków: ZW NOMOS.

Kuligowski, Waldemar. 2001, ANTROPOLOGIA REFLEKSYJNA. O RZECZYWISTOŚCI TEKSTU. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

----. 2007. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. WIELE ŚWIATÓW, JEDNO MIEJSCE. Kraków: Universitas.

----. 2016. DEFAMILIARYZATORZY. ŹRÓDŁA I ZRÓŻNICOWANIE ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI. Poznań: UAM.

KULTURA GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCI MARGINALNYCH. 2005. Pod redakcja Leona Dyczewskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

KULTUROWE EMANACJE CIAŁA. 2011. Pod redakcją Moniki Banaś i Katarzyny Warmińskiej. Kraków: WUJ.

KULTUROWY WYMIAR PRZEMIAN SPOŁECZNYCH, pod redakcją Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempnego i Elżbiety Tarkowskiej, 1993, Warszawa: IFiS PAN.

Kuper, Adam. 1987, MIĘDZY CHARYZMĄ A RUTYNĄ, Łódź: WŁ.

----. 2005. KULTURA. MODEL ANTROPOLOGICZNY. Kraków: UJ.

----. 2009. WYMYŚLANIE SPOŁECZEŃSTWA PIERWOTNEGO. TRANSFORMACJA MITU, Kraków: WUJ.

Kurczewski, Jacek. 2006. PRZECIW-OBYCZAJE. Warszawa: Trio.

Kwak, Anna. 2005. RODZINA W DOBIE PRZEMIAN. MAŁŻEŃSTWO I KOHABITACJA. Warszawa: Żak.

Lewellen, Ted C. bdw. ANTROPOLOGIA POLITYCZNA. WPROWADZENIE. Kraków: WUJ.

Litwiniszyn, Aldona. 1998. MAGIA MAGII. Kraków: Drukrol.

Loomba Ania. 2011. KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Lubaś, Marcin. 2003. ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYNEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS.

Lurker Manfred. 2011. PRZESŁANIE SYMBOLI W MITACH, KULTURACH I RELIGIACH. Warszawa: Aletheia.

Lüpke, Geseko von. 2009. DAWNA MĄDROŚĆ NA NOWE CZASY. ROZMOWY Z UZDRAWIACZAMI I SZAMANAMI XXI WIEKU, Warszawa: Czarna Owca.

Łaciak, Beata. 2005. OBYCZAJOWOŚĆ POLSKA CZASU TRANSFORMACJI. Warszawa: Trio

Łuczeczko, Paweł. 2006. ZROZUMIEĆ WŁASNĄ KULTURĘ. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI W POLSCE. Kraków: ZW NOMOS.

Mach, Zdzisław. 1989a. KULTURA I OSOBOWOŚĆ W ANTROPOLOGII AMERYKAŃSKIEJ, Kraków-Warszawa: PWN.

----. 1989b, "Główne nurty współczesnej antropologii brytyjskiej", w: Gellner 1989 (Zestaw ˙"C"), ss. 87-219.

Mathews, Gordon. 2005. SUPERMARKET KULTURY. KULTURA GLOBALNA A TOŻSAMOŚĆ

JEDNOSTKI. Warszawa: PIW.

Mączak, Antoni. 1994, KLIENTELA, Warszawa: Semper.

Mencel, Andrzej. 2006, WYOBRAŹNIA ANTROPOLOGICZNA. PRÓBY I STUDIA. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Miller Daniel. 2011. TEORIA ZAKUPÓW. Kraków: WUJ.

MITOLOGIE POPULARNE. SZKICE Z ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI, pod redakcją Dariusza Czai, 1994, Kraków: Universitas.

Modzelewski, Karol. 2004. BARBARZYŃSKA EUROPA. Warszawa: Iskry.

Mucha, Janusz (red.). 1999. KULTURA DOMINUJĄCA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOŚCI KULTUROWE A GRUPA DOMINUJĄCA W POLSCE. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2005. OBLICZA ETNICZNOŚCI. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2006. STOSUNKI ETNICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN.

----. 2015. „Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna. Empiryczny esej o współczesnym praktykowaniu teorii społecznej”, w: Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska i Anna Niedźwiedź (red.), W KRAINIE METAREFLEKSJI. KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU. Kraków: WUJ, s. 51-663.

Nola, Alfonso di. 2006. TRYUMF SMIERCI. ANTROPOLOGIA ŻAŁOBY. Kraków: Universitas.

NOWI MĘŻCZYŹNI. ZMIENIAJĄCE SIĘ MODELE MĘSKOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE, pod redakcją Małgorzaty Fuszary. 2008. Warszawa: Trio.

OBYCZAJE W POLSCE. OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH. 2006. Pod redakcją Andrzeja Chwalby. Warszawa: WN PWN.

Paabo Svante. 2015. NEANDERTALCZYK. W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH GENOMÓW. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Paleczny, Tadeusz. 1997. KONTESTACJA. FORMY BUNTU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: ZW NOMOS.

Parkes, Colin Murray, Puttu Laungani i Bill Young (red.). 2001. PRZEMIJANIE W KULTURACH. OBYCZAJE ŻAŁOBNE, POCIESZENIE I WSPARCIE. Wrocław: Astrum.

Petrovsky-Shtern, Yohanan.2014. SZTETL. ROZKWIT I UPADEK ŻYDOWSKICH MIASTECZEK NA KRESACH WSCHODNICH. Kraków: WUJ.

Piątkowska, Krystyna. 2017. ESTETYCZNE I ETYCZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Pink, Sarah.2009. ETNOGRAFIA WIZUALNA. OBRAZY, MEDIA I PRZEDSTAWIENIA W BADANIACH, Kraków: WUJ.

Piotrowski, Przemysław. 2003. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE. ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE. Warszawa: Żak.

Pobłocki, Kacper. 2017. KAPITALIZM. HISTORIA KRÓTKIEGO TRWANIA. Warszawa: bęc zmiana.

PRAKTYKI CIELESNE. 2006, pod redakcja Jacka M. Kurczewskiego, Beaty Łaciak, Aleksandry Herman, Dominiki Dzido, Aleksandry Suflidy. Warszawa: Trio.

Pratt Mary Louise. 2011. IMPERIALNE SPOJRZENIE. PISARSTWO PODRÓŻNICZE A TRANSKULTURACJA. Kraków: WUJ.

Rancew-Sikora, Dorota. 2007. ANALIZA KONWERSACYJNA JAKO METODA BADANIA ROZMÓW CODZIENNYCH. Warszawa: TRIO.

Rappaport, Roy A. 2007. RYTUAŁ I RELIGIA W ROZWOJU LUDZKOŚCI. Kraków: ZW NOMOS.

Rega, Artur. 2001. CZŁOWIEK W ŚWIECIE SYMBOLI. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA MIRCEI ELIADEGO. Kraków: ZW NOMOS.

RELIGIA-SYSTEM-EWOLUCJA. 2006, pod redakcją Izabeli Trzcińskiem. Kraków: ZW NOMOS.

Rothenbuhler, Eric W. 2003. KOMUNIKACJA RYTUALNA. OD ROZMOWY CODZIENNEJ DO CEREMONII MEDIALNEJ. Kraków: UJ.

ROZKOSZNA ZARAZA. O RZĄDACH MODY I KONSUMPCJI. 2007, pod redakcją Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Pietrowicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

RYTUAŁ. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ. 2006, pod redakcją Mariana Filipiaka i Macieja Rajewskiego. Lublin: UMCS.

Said, Edward W. 1991, ORIENTALIZM, Warszawa: PIW.

Salzman, Philip Carl i Patricia C. Rice. 2009, MYŚLEĆ JAK ANTROPOLOG, Gdańsk: GWP.

Smith, John Maynard i Eors Szathmary. 2000. TAJEMNICE PRZEŁOMÓW EWOLUCJI. OD NARODZIN ŻYCIA DO POWSTANIA MOWY LUDZKIEJ. Warszawa: PWN.

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA. STANOWISKA I KONTROWERSJE, pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej, 1992, Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Songin-Mokrzan, Marta. 2014. ZWROT KU ZAANGAŻOWANIU. STRATEGIE KONSTRUOWANIA NOWEJ TOŻSAMOŚCI ANTROPOLOGII. Łódź: Łódzkie Studia Etnograficzne LIII.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 2011. STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Stomma, Ludwik. 1986, ANTROPOLOGIA KULTURY WSI POLSKIEJ XIX W., Warszawa: Pax.

Stone Linda. 2012. POKREWIESTWO I PŁEĆ KULTUROWA. Kraków: WUJ.

Storey, John. 2003. STUDIA KULTUROWE I BADANIA KULTURY POPULARNEJ. Kraków: UJ.

Strinati, Dominic. 1998. WPROWADZENIE DO KULTURY POPULARNEJ. Poznań: Zysk i S-ka.

Stringer Christopher i Robin McKie. 1999, AFRYKAŃSKI EXODUS. POCHODZENIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Sulima, Roch. 2000, ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI. Kraków: UJ.

SYMBOLE I SYMBOLIKA, 1991, pod redakcją Michała Głowińskiego, Warszawa: Czytelnik.

Szafrański, Adam A. 2000. „NOWA ANTROPOLOGIA” WOBEC DAWNIEJSZYCH KONCEPCJI RELIGII MAGII. Kraków: ZW NOMOS.

Szlendak, Tomasz. 2002. ARCHITEKTONIKA ROMANSU. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2005. LENIWE MASKOTKI, REKINY NA SMYCZY. W CO KULTURA KONSUMPCYJNA PRZEMIENIŁA MĘŻCZYZN I KOBIETY. Warszawa: Jacek Santorski i AW.

----. 2010. SOCJOLOGIA RODZINY. EWOLUCJA, HISTORIA, ZRÓŻNICOWANIE. Warszawa: WN PWN.

---- i Krzysztof Olechnicki. 2017. NOWE PRAKTYKI KULTUROWE POLAKÓW. MEGACEREMONIAŁY I SUBŚWIATY. Warszawa: WN PWN.

Szyjewski, Andrzej. 2001. ETNOLOGIA RELIGII. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2005. SZAMANIZM. Kraków: WAM.

Szynkiewicz, Sławoj. 1992, POKREWIEŃSTWO. STUDIUM ETNOLOGICZNE, Warszawa: UW.

ŚWIAT CZŁOWIEKA – ŚWIAT KULTURY. ANTOLOGIA TEKSTÓW KLASYCZNEJ ANTROPOLOGII, pod redakcją Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper. 2007. Warszawa: WN PWN.

Tambiah, Stanley Jeyaraja. 2007. MAGIA, NAUKA, RELIGIA A ZAKRES RACJONALNOŚCI. Kraków: UJ.

TEREN W ANTROPOLOGII. PRAKTYKA BADAWCZA WE WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII KULTUROWEJ. 2011. Pod redakcją Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego. Poznań: UAM.

Tokarska-Bakir, Joanna. 2000. OBRAZ OSOBLIWY. HERMENEUTYCZNA LEKTURA ŹRÓDEŁ ETNOGRAFICZNYCH. WIELKIE OPOWIEŚCI. Kraków: Universitas.

----. 2008. LEGENDY O KRWI. ANTROPOLOGIA PRZESĄDU. Warszawa: WAB.

TRADYCJA WYNALEZIONA, pod redakcją Erica Hobsbawma i Terence’a Rangera. 2008. Kraków: UJ.

Tyrała, Radosław. 2005, O JEDEN TAKSON ZA DUŻO. RASA JAKO KATEGORIA SPOŁECZNIE PROBLEMATYCZNA. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Urry, John. 2007. SPOJRZENIE TURYSTY. Warszawa: WN PWN.

Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ TERENOWYCH DO WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa: Scholar.

Waligórski, Andrzej. 1973. ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA, Warszawa: PWN.

Wasilewski, Jerzy S. 2010. TABU. Warszawa: WUW.

Wedel Janine R. 2007. PRYWATNA POLSKA. Warszawa: Trio.

Wierciński, Andrzej. 1994, MAGIA ˙I ˙RELIGIA. SZKICE Z ANTROPOLOGII RELIGII, Kraków: ZW NOMOS.

Wilk, Richard R. i Lisa Cliggett. 2011. EKONOMIE I KULTURY. PODSTAWY ANTROPOLOGII EKONOMICZNEJ. Kraków: WUJ.

Willis, Paul. 2005, WYOBRAŹNIA ETNOGRAFICZNA. Kraków: UJ.

Woźnicki, Andrzej. 1994, W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO, Lublin: KUL.

Wrzesińska, Alicja. 2005. MWANA ZNACZY DZIECKO. Z AFRYKAŃSKICH TRADYCJI EDUKACYJNYCH. Warszawa: Dialog.

Wulf, Christoph. 2016. ANTROPOLOGIA. HISTORIA-KULTURA-FILOZOFIA. Warszawa: IFiS PAN.

Yoshino, Etosu. 1997. POLSCY CHŁOPI W XX WIEKU. PODEJŚCIE MIKRO-DESKRYPTYWNE. Warszawa: Semper.

Zadrożyńska, Anna. 2001. TARGOWISKO RÓŻNOŚCI. SPOJRZENIE NA KULTURĘ WSPÓŁCZESNĄ. Warszawa: Twój Styl.

----. 2004. DAMY I GALANCI. O POLSKICH ZWYCZAJACH TOWARZYSKICH. Warszawa: Twój Styl.

ZAŁOŻENIA TEORII ASYMILACJI, 1980. Pod redakcją Hieronima Kubiaka i Andrzeja K. Palucha. Wrocław i inne: Ossolineum.

ZANIKAJĄCE GRANICE. ANTROPOLOGIZACJA NAUKI I JEJ DYSKURSÓW. 2009. Pod redakcją Adama Pomiecińskiego i Sławomira Sikory. Poznań: Biblioteka Telgte.

Ząbek, Maciej. 2007. BIALI I CZARNI. POSTAWY POLAKÓW WOBEC AFRYKI I AFRYKANÓW. Warszawa: DiG.

ZJAWISKO SZALEŃSTWA W KULTURZE. 2010. Pod redakcją Marty Kasprowicz, Sławomira Drelicha i Macieja Kopycińskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Efekty uczenia się:

(WIEDZA)

Student

- zna rolę systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji, potrafi umiejscowić antropologię kulturową jako naukę o człowieku i jego kulturze wśród innych nauk -- KA6_WG7;

- zna rolę aktywności człowieka jako systemu poznawczego zdolnego do tworzenia struktur i instytucji społecznych -- KA6_WG11;

(UMIEJĘTNOŚCI)

Student

- potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi, ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi w komunikacji społecznej i międzykulturowej -- KA6_UK1;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej -- KA6_UU2.

Metody i kryteria oceniania:

W y m a g a n i a

1. Zadaniem tego kursu (składającego się z wykładu oraz ćwiczeń) jest przede wszystkim wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. Dlatego też, choć uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, to zachęcam do niego, zaś dokładna znajomość ich treści będzie sprawdzana podczas egzaminu. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań podczas wykładu, przed nim, po nim oraz w trakcie dyżurów. Ta swoboda uzależniona będzie tylko od dostępnego czasu. Trudne pytania będą mile widziane.

2. N I C nie jest przymusowe w ramach „wykładowej części” tego kursu, w tym i zaliczenie go. Ocena egzaminacyjna będzie zależna od wyników sprawdzianu końcowego. Warunkiem wstępnym zaliczenia całego kursu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

„Końcowa ocena” z przedmiotu w I terminie jest wypadkową ocen z egzaminu i z ćwiczeń, w proporcji mniej więcej 55% za egzamin oraz 35% za ćwiczenia. „Ocena egzaminu”, przy obliczaniu oceny końcowej, uwzględni wyniki wszystkich terminów. W terminach II i III ocena z ćwiczeń nie będzie brana pod uwagę, choć oczywiście musi ona być pozytywna.

3. Sprawdzian końcowy (egzamin) będzie pisemny. Proszę się przygotowywać korzystając z treści wykładu, oraz książek co najmniej z zestawu "Literatura podstawowa".

4. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko JEDEN punkt do oceny dostatecznej z egzaminu, z ćwiczeń ma ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną w pierwszym terminie i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. Podobnie, wątpliwości dotyczące oceny ostatecznej mogą być rozstrzygnięte na korzyść studenta po odpowiednim dodatkowym sprawdzeniu wiedzy, o ile student zgłosi się osobiście na pierwszy zdefiniowany wyżej dyżur. Proszę pamiętać, że wszystko to dotyczy tylko pierwszego terminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Radłowska
Prowadzący grup: Karolina Radłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Mucha
Prowadzący grup: Janusz Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.