Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice ciągów oraz zbadać zbieżność szeregów - kolokwia; rozwiązywanie zadań podczas zajęć, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi pozyskać informację z literatury - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

1) dwóch kolokwiów, za które można otrzymać łącznie 100 punktów, przy czym z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 45% punktów (czyli 22,5 pkt.),

2) kartkówek, za które można otrzymać łącznie 5 punktów

3) aktywności na zajęciach, za którą można otrzymać łącznie 5 punktów.

Skala ocen:

niedostateczny - do 44,99 punktów,

dostateczny - od 45,00 do 59,99 punktów,

dostateczny plus - od 60 do 69,99 punktów,

dobry - od 70 do 79,99 punktów

dobry plus - od 80 do 89,99 punktów,

bardzo dobry - od 90 punktów.

Opuszczenie przez studenta 3 godzin ćwiczeń (20% zajęć) bez zaświadczenia

lekarskiego może stanowić podstawę do ich niezaliczenia.

Kolokwia i kartkówki realizowane z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Zakres tematów:

Rachunek zdań, kwantyfikatory. Zbiory, relacje zawierania i należenia do zbiorów, operacje teoriomnogościowe na zbiorach. Podzbiory liczb rzeczywistych i ich kresy. Relacje, funkcje i ich własności. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja różnowartościowa, funkcja 'na', bijekcja, składanie funkcji, funkcja odwrotna, monotoniczność, parzystość, okresowość.

Ciągi liczbowe. Granica ciągu. Podstawowe twierdzenia o działaniach na granicach ciągów. Twierdzenia dotyczące zbieżności ciągów. Liczba e. Podciągi, granica górna i dolna ciągu. Szeregi liczbowe. Zbieżność szeregu. Kryteria zbieżności. Zbieżność bezwzględna i warunkowa.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje

Od dnia 19.10.2020 zajęcia realizowane w formie kształcenia zdalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 14:30, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 20/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 2004
Małgorzata Zdanowicz 23/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:15 - 9:45, sala Aula
Małgorzata Zdanowicz 17/ szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala Aula
Małgorzata Zdanowicz 18/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala 2004
Małgorzata Zdanowicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)