Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 450-ZS1-1MAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing, Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, (red.) L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

1MAR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie ewolucji i miejsca funkcji marketingowej w organizacji oraz jej realizacji w relacjach z otoczeniem Z1_W01 - egzamin

1MAR_W02 Ma elementarną wiedzę o relacjach organizacji z otoczeniem, zwłaszcza w ujęciu bliższego i dalszego otoczenia marketingowego Z1_W04 - egzamin

1MAR_W03 Ma wiedzę na temat więzi społecznych z uczestnikami rynku (dostawcami i pośrednikami handlowymi oraz konkurentami) występujących w ramach relacji rynkowych Z1_W05 - egzamin

1MAR_W04 Ma podstawową wiedzę o kliencie jako podmiocie działalności marketingowej Z1_W06 - egzamin

1MAR_W05 Posiada wiedzę o zasadach marketingowych wyznaczających funkcjonowanie organizacji na rynku oraz zna instrumenty marketingowe wywołujące zmiany w otoczeniu Z1_W09 - egzamin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAR_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie dynamiczny charakter wiedzy marketingowej, przez co uświadamia sobie potrzebę stałego uczenia się Z1_K01 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu:

32-36 - 5,0

30-31 - 4,5

25-29 - 4,0

23-24 - 3,5

18-22 - 3,0

Zakres tematów:

Marketing – istota i obszary zastosowania

Otoczenie marketingowe

Klient – podmiot działań marketingowych

Analiza konkurencji

Badania marketingowe

Segmentacja i pozycjonowanie

Produkt – podstawowe narzędzie marketingu

Innowacje produktowe i komercjalizacja

Cena jako narzędzie oddziaływania na rynek

Zarządzanie kanałami dystrybucji

Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny wspomagany mulimediami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 133
Marek Kruk 75/94 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)