Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 450-ZS1-1MAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

2. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

3. K. Dziewanowska, Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. L. Garbarski (red.), Marketing: Koncepcja strategicznych działań, PWE, Warszawa 2011

5. E. Michalski, Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000

7. P. Matyja, W. Biliński, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

8. A. Czubała, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAR_W01 - studia przypadków

1MAR_W02 - prezentacje mutimedialne, studia przypadków

UMIEJĘTNOŚCI

1MAR_U01 - studia przypadków, referaty

1MAR_U02 - dyskusja na zajęciach, prezentacje multimedialne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAR_K01 - studia przypadków, prezentacje multimedialne

1MAR_K02 - prezentacje multimedalne, referaty

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium przeprowadzonego w formie zdalnej (przy wykorzystaniu platformy Blackboard), analizy określonych przez prowadzącego przypadków, aktywności i zaangażowania na zajęciach oraz wykonania prezentacji multimedialnej. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 60% oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione obecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium - 50 pkt.

2. Case study – 25 pkt.

3. Aktywność na zajęciach - 15 pkt.

4. Prezentacja – 10 pkt.

Punktacja ogólna:

60 -67 pkt. - 3.0

68 - 75 pkt. - 3.5

76 - 82 pkt. - 4.0

83 - 90 pkt. - 4.5

91 - 100 pkt. - 5.0

Zakres tematów:

1. Koncepcja marketingu-mix

2. Istota produktu, jego rodzaje i poziomy

3. Cykl życia produktu

4. Atrybuty produktu

5. Innowacje produktowe

6. Polityka cenowa w marketingu

7. Metody kształtowania cen w przedsiębiorstwie

8. Kanały dystrybucji

9. Zarządzanie logistyką

10. Komunikacja marketingowa

11. Znaczenie komunikatów reklamowych

12. Organizacja promocji sprzedaży

13. Public Relations

14. Kampanie marketingowe w praktyce

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, zadania grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 201
Julita Augustyńczyk 24/31 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 316
Julita Augustyńczyk 25/31 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 204
Julita Augustyńczyk 26/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)