Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zarządzaniu 450-ZS2-1EWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1EWZ_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy zasad etycznych i prawnych oraz jako uczestniku działalności gospodarczej (KA7_WG5) - egzamin pisemny

1EWZ_W02 Ma pogłębioną wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową i o tworzonych na ich podstawie normach prawnych oraz o problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (KA7_WG7) - egzamin pisemny

1EWZ_U02 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu problemów etycznych w zarządzaniu (KA7_UU1) - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu w formie zdalnej na platformie Blackdoard; pozytywną ocenę zapewnia zdobycie minimum 11 punktów.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja:

19-21 punktów - ocena bardzo dobra

17 -18 punktów ocena dobra plus

15-16 punktów - ocena dobra

13-14 punktów - ocena dostateczna plus

11-12 punktów - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o etyce. Etyka a prawo. Czy można pogodzić etykę z biznesem?

2. Etyka konkurowania. Czyny nieuczciwej konkurencji jako przykłady zachowań nieetycznych.

3. Nieetyczna reklama –jako etyczny problem w biznesie

4. Problemy etyczne w pozyskiwaniu pracowników. Problemy etyczne warunków pracy

5.Korupcja jako etyczny problem konkurowania

6. Poziom etyczny przedsiębiorstwa i sposoby jego podnoszenia

Metody dydaktyczne:

wykład w formie zdalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 225
Urszula Gołaszewska-Kaczan 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.