Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zarządzaniu 450-ZS2-1EWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1EWZ_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy zasad etycznych i prawnych oraz jako uczestniku działalności gospodarczej - rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie

1EWZ_W02 Ma pogłębioną wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową i o tworzonych na ich podstawie normach prawnych oraz o problemach związanych z przestrzeganiem tych norm - rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie

1EWZ_U01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie

1EWZ_U02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu problemów etycznych w zarządzaniu - rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie

1EWZ_K01 Potrafi wskazać etyczne problemy w poszczególnych obszarach zarządzania i zaproponować sposoby ich rozwiązania - rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach), poziomu rozwiązywanych zadań i prezentacji. Na zaliczenie niezbędne jest uzyskanie 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Możliwa jest 1 nieobecność na zajęciach. Nieobecność na 40% zajęć kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o etyce. Uwarunkowania zachowań etycznych w zarządzaniu.

2. Religia a etyka w zarządzaniu

3. Etyka konkurowania i etyka stosunków z klientem

4. Etyczny stosunek do środowiska naturalnego

5. Problemy etyczne w stosunkach pracy

6. Korupcja jako etyczny problem konkurowania

7. Kodeksy etyczne. Konsekwencje zachowań nieetycznych w zarządzaniu

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 301
Urszula Gołaszewska-Kaczan 22/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 205
Urszula Gołaszewska-Kaczan 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.