Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia 450-ZS2-1MAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZS2_W01 (weryfikacja - aktywność, prace domowe)

ZS2_W03 (weryfikacja - aktywność, prace domowe, kolokwium)

UMIEJĘTNOŚCI

ZS2_U01 (weryfikacja - aktywność, prace domowe, kolokwium)

ZS2_U02 (weryfikacja - aktywność)

KOMPETENCJE

SZ2_K01 (weryfikacja - aktywność)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, rozwiązywane prace domowe oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

2. Pomiar aktywności gospodarczej

3. Determinanty dochodu narodowego - analiza krótkookresowa

4. Polityka fiskalna- cele, narzędzia i oddziaływanie na gospodarkę

5. Analiza rynku pracy i bezrobocia. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

6. Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna

7. Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego.

8. Efektywność handlu zagranicznego. Bilans płatniczy i kurs walutowy.

Metody dydaktyczne:

Angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, rozwiązywania zadań i analizy przykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Owczarczuk 22/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Owczarczuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)