Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa 330-ES2-1EMI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston: Cengage Learning 2015.

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego,

PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EMI_W01 - sposoby weryfikacji: egzamin

1EMI_W02 - sposoby weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, 15 pytań (10 zamkniętych i 5 otwartych), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu zerowego, który odbędzie się po ostatnim wykładzie. W semestrze letnim 2020/2021, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, egzamin odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowa polityka ekonomiczna

2. Nowe teorie handlu a współczesny międzynarodowy podział pracy i handel międzynarodowy

3. Konkurencyjność międzynarodowa

4. Międzynarodowy rynek walutowy

5. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego. Waluty międzynarodowe

6. Integracja walutowa. Teoria optymalnych obszarów walutowych

7. Cykliczność koniunktury międzynarodowej. Kryzysy finansowe

8. Kraje słabo rozwinięte we współczesnej gospodarce światowej

9. Globalizacja i problemy globalne. Zadłużenie międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 219
Monika Fiedorczuk 113/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.