Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie 330-ES1-1OIZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

OIZ_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk

ekonomicznych KP6_WG5

OIZ_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KP6_WG5

OIZ_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KP6_WK1

OIZ_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KP6_WK4

sposoby weryfikacji:

OIZ_W01 - Egzamin

OIZ_W02 - Egzamin

OIZ_W03 - Egzamin

OIZ_W04 - Egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Istota i zakres zarządzania (pojęcie zarządzania, zarządzanie a inne dziedziny nauki, funkcje zarządzania)

2. Role i umiejętności menedżera w organizacji (szczeble zarządzania, role menedżera, umiejętności kierownicze)

3. Organizacja jako system (definicja systemu, cechy systemów, otoczenie organizacji)

4. Planowanie w organizacji (pojęcie planu, rodzaje planów, cechy dobrego planu, pojęcie celu, rodzaje celów)

5. Struktury organizacyjne (podział pracy, elementy struktury organizacyjnej, więzi organizacyjne, rodzaje struktur organizacyjnych)

6. Przywództwo i władza w organizacji (istota i źródła przywództwa, źródła i rodzaje władzy, style kierowania)

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie (pojęcie zasobów ludzkich, modele polityki kadrowej, istota zarządzania zasobami

ludzkimi, etapy zarządzania zasobami ludzkimi, definicja motywowania, teorie motywacji)

8. Kontrolowanie w organizacji (istota, cel i zakres kontrolowania, obszary kontroli, rodzaje kontroli, proces kontrolowania)

9. Informacja i komunikacja w organizacji

10. Kultura organizacyjna (pojęcie kultury organizacyjnej, elementy kultury organizacyjnej, rodzaje kultury organizacyjnej)

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 136
Bogusław Plawgo 95/90 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 136
Bogusław Plawgo 88/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.